Tyréns projekterar VVS- och energisystem i campus Albano

Tyréns har vunnit uppdraget att projektera delar av VVS-energisystemen vid campus Albano i Stockholm. Uppdraget innebär projektering av tre av byggnaderna som Akademiska Hus upprättar och omfattar ca 61000 kvadratmeter. Byggnaderna kommer att förses med närproducerad energi från ett geoenergilager vilket också ingår i uppdraget att projektera. 

Lokalerna som Akademiska Hus upprättar för Stockholms universitet innehåller lärosalar, hörsalar, seminarierum samt kontor. Utrymmena ska vara flexibla för att möta verksamhetens krav på flexibilitet under lång tid vilket ställer höga krav på de tekniska systemen. Campus Albano beräknas stå klart 2020 och området ska ge utbildningsmiljöer för 15000 studenter och forskare och bilda ett hållbart campus i Stockholm. Ett av målen med uppförandet av lokalerna är att det skall vara föränderliga byggnader med möjlighet att kunna ändra verksamheten från lärosalar till kontorsmiljö och omvänt. Detta förutsätter hög flexibilitet vad det gäller dess tekniska system. 

Det här är ett spännande uppdrag med många tekniska utmaningar

– Det här är ett spännande uppdrag med många tekniska utmaningar, säger Anders Nilsson, avdelningschef på Tyréns. Akademiska Hus är en uppdragsgivare som vi gärna jobbar med eftersom de har stort miljöfokus i sina projekt. Att få vara med och skapa ett bra lärosäte för framtiden och en ny stadsdel på kartan är roligt och skapar engagemang hos våra medarbetare. Vi har tidigare tagit fram en lösning till Frescatiområdet i Stockholm där vi knöt samman Arrheniuslaboratoriernas värmesystem till ett energikluster med kylvärmepumpar och ett geoenergilager. På så vis kunde de spara 5000 megawattimmar per år i minskad tillförd energi vilket motsvarar klimatgaser på 350 ton koldioxid. Energilösningen som vi tar fram nu kommer att utgå från samma principer och dess storlek utreds nu initialt. 

Flexibilitet innebär att lokalerna delas in i olika zoner med olika möjlighet till förändringar. Exempelvis så ska installationer ska kunna anpassas för att minimal ombyggnad behöver ske vid ändring av verksamhet i lokalerna. Detta medför i vissa fall att schakt och installationer i tekniska utrymmen både skall möjliggöra försörjning av kontorssalar och lärosalar. 

– På Tyréns är vi än så länge totalt 17 personer involverade i projektet som kommer att ge möjlighet att låta medarbetare att växa i sina roller. 
Genom att detta uppdrag både ställer höga krav på flexibilitet men framför allt att det är högt ställda hållbarhetsmål ser vi även att projektet kommer att generera mervärden för vår interna VVS-utbildning där vi satsar på att ge unga mindre erfarna medarbetare chansen att lära sig projektera VVS snabbare och effektivare. 

    

 

 

Källa: Tyréns AB

Publicerad 11 april 2017

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.