Tuffa krav på värmepumpar

De nya ekodesignkrav som kommer att ställas på luft/luftvärmepumpar om drygt ett år blir tuffare än för många andra uppvärmningssystem. Det är bra med höga krav tycker branschen men hoppas samtidigt att det blir lika höga krav på andra värmesystem.

Den nya lagstiftningen för energieffektivitet i luftluftvärmepumpar och luftkonditioneringssystem ska börja gälla 1 januari 2013. Då blir det tuffare krav på produkterna främst genom ett nytt sätt att beräkna årseffektivitet.
– Positivt är att vi äntligen får ett enhetligt sätt att redovisa prestanda. Det har varit en djungel tidigare, säger Martin Forsén, vd för Svenska värmepumpföreningen, Svep.

Årsvärmefaktor
Beräkningen för luftluftvärmepumpar ska göras genom en årsvärmefaktor kallad Scop (seasonal coefficient of performance) som tar hänsyn till värmepumpens verkningsgrad under en hel uppvärmningssäsong. Scop tar även hänsyn till i vilken klimatzon produkten används samt olika drifttider.
För luftkonditioneringsaggregat kallas årsfaktorn Seer (seasonal energy efficiency ratio) och speglar verkningsgraden under en hel kylsäsong. För de nordiska länderna är det framförallt Scop som kommer att få betydelse, eftersom vi mest använder produkter för uppvärmning.

Många blir förbjudna
Det förslag som nyligen röstats igenom av EU:s ekodesignkommitté innebär bland annat att Scop för luftluftvärmepumpar som lägst får vara 3,4 från år 2013 och att kravet skärps till 3,8 från 1 januari 2014. Omräknat till primärenergieffektivitet blir det 1,36 respektive 1,52.
– Det är väldigt ambitiöst och det är ju bra, eftersom syftet är att ta bort de sämsta produkterna från marknaden, men branschen frågar sig om man inte spänt bågen alltför hårt, säger Martin Forsén.
Spekulationer har förekommit om att så mycket som 75 procent av de luft/luftvärmepumpar som säljs inom EU i dag kommer att bli förbjudna om några år. Men det är för tidigt att säga säkert.
– Vi har ingen klar bild av konsekvenserna ännu. Möjligen är det så att det inte blir lika stor påverkan på de svenska produkterna som på EU-volymerna, eftersom vi redan har de bästa produkterna här. Men min slutsats är i alla fall att det blir många fler än de sämsta produkterna som kommer att förbjudas.

Tuffare än för andra
Ett annat orosmoment för värmepumpbranschen är att de nya kraven blir mycket tuffare än för andra uppvärmningssystem.
– I de nordiska länderna konkurrerar luftluftvärmepumpar med el-, gas-, olje och biobränslepannor. Därför hade det varit bra med en harmonisering mellan ekodesigndirektivets produktgrupper.
– Som det ser ut nu är kraven mycket högre på värmepumparna än på de andra produkterna. Om motsvarande krav på primärenergieffektivitet ställs på förbränningspannor skulle dessa i princip förbjudas helt och hållet, säger Martin Forsén.

Carlos Lopes, Energimyndigheten, anser inte att kraven är för hårda, även om det är svårt att få optimala krav för varje enskild produkt när det gäller värme och kyla i förhållande till varandra, och eftersom besluten om ekodesignkrav tas per produktgrupp.
– Luftkonditionering, där luft/luftvärmepumpar ingår, är den första produktgruppen inom värme och kyla där beslut om ekodesignkrav och energimärkning tas. Enligt våra tekniska analyser, våra testresultat, och i dialog med industrin och andra aktörer, anser vi att den kravnivå som ställs är en bra kompromiss. Den garanterar en ambitiös nivå av energieffektivitet som är kostnadseffektiv för konsumenten, och produkter som klarar detta finns redan på marknaden. Den nya energimärkningen kommer att skicka signaler till tillverkarna att utveckla ännu bättre produkter.
– Vi hoppas att andra produkter inom värme – näst på tur står pannor och värmepannor för vattenburna system, samt varmvattenberedare – också kommer att få krav som förenar ekonomi, energieffektivitet och andra egenskaper, samtidigt som teknisk utveckling stimuleras, säger Carlos Lopes.

Även buller ska regleras av den nya lagen. Dessutom har EU-kommissionen beslutat att revidera energimärkningen för de här produkterna. Det ska göra det enklare för konsumenten att föra en dialog med installatören och välja de tystaste och effektivaste apparaterna.

Av Marie Granmar,
Energi & Miljö nr 8/2011 sid 6-7

Publicerad 30 augusti 2011

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.