Annons

Systemanpassningar för energieffektiva småhus

Annons
VERIFIERING.

Småhus- och utrustningstillverkare har gemensamt tagit fram kombinerade värme- och ventilationssystem anpassade för energieffektiva småhus i ett nordiskt klimat. Nu ska dessa lösningar testas och demonstreras i verklig miljö.

Syftet med testet är att verifiera att de nya systemens beräknade energiprestanda överensstämmer med verkliga värden. Utöver energiprestanda undersöks även parametrar som effektbehov, kostnad, luftkvalitet och boendes upplevelse av värme- och ventilationssystemen.

Företaget Anthesis leder arbetet på Trä- och möbelföretagens (TMF) uppdrag, och projektet delfinansieras av Energimyndighetens forskningsprogram E2B2 samt de småhustillverkare och utrustningstillverkare som medverkar i projektet.

Agneta Persson, vd på Anthesis. Foto: Anthesis

– De värme- och ventilationssystem som fanns på marknaden när utvecklingsprojektet började var överdimensionerade både med avseende på installerad effekt och storlek. Utrustningen var dessutom för kostsam för att vara intressant för köpare och tillverkare av småhus, säger Agneta Persson, vd på Anthesis.

De nyutvecklade värme- och ventilationsaggregaten bidrar till god energiprestanda i nybyggda småhus, och de uppfyller alla andra krav som Boverkets byggregler ställer på värme- och ventilationsutrustning. Dessutom bidrar de nya kombinerade systemen till bättre inomhusklimat, lägre effektbehov och de har en kompakt utformning med litet utrymmesbehov.

– Innan värme- och ventilationssystemen är redo att introduceras på marknaden krävs en testning i verklig miljö för att verifiera deras energiprestanda över tid, konstaterar Agneta Persson.

Text: Peter Olofsson

Fakta

Småhustillverkare

• I projektet medverkar Trivselhus, Anebyhusgruppen, Skandinaviska Ecohus, Deromegruppen och Fiskarhedenvillan.

• Projektets tillverkare av värme- och ventilationssystem i projektet är Panasonic, Metro Therm, H Östberg Ventilation och Flexit.

• Även Rise och TMF medverkar i projektet.

Annons