Annons

Regnvatten spolar i Örebro

REGNVATTEN

I Örebro pågår byggandet av det hittills största systemet med regnvattenspolning av wc-stolar. Brist på vatten och en önskan om att bygga miljövänligt ligger bakom satsningen. Erfarenheter från äldre, liknande system visar dock att driftstörningar kan uppstå.

2019 kommer kontorskomplexet Citypassagen stå klart i centrala Örebro, med den för Sverige unika egenskapen att wc-stolarna ska spolas med regnvatten. I kontoret kommer ett 1 000-tal personer att få sina arbetsplatser.

Att använda regnvatten för att spola toaletter i denna omfattning är mycket sällsynt i Sverige. Att man ska använda regnvatten för wc-spolning är en del i fastighetens miljöprofil, enligt projektutvecklaren hos Castellum, Anna-Lena Fredin.

- Annat med hållbarhetsfokus är miljömärkt fjärrvärme och miljömärkt el, att fasaden ska förses med solceller och såklart certifiering enligt Miljöbyggnad. Vi har också ett socialt hållbarhetsprojekt knutet till projektet.

För byggherren Castellum är detta den största bygginvesteringen någonsin. Byggnaden består av fyra liksidiga trianglar sammanbundna med en glaspassage i öst-västlig, respektive nord-sydlig riktning och kan med lite fantasi liknas vid ett skepp ur någon Star Wars-film.

Anna-Lena Fredin förklarar hur idén att använda regnvatten för wc-spolning uppkom.

- Vi satt initialt och pratade om vad vi kunde göra för att projektet skulle bli så hållbart som möjligt, och det var i det läget som idén om regnvattenåtervinning kom upp.

Vi och våra konsulter utredde det vidare, och vi fick ytterligare information från Ekocentrum i Göteborg, där man testat en liknande anläggning.

I tidigt skede beräknades kostnaden för installation av regnvattenåtervinning till mellan 300 000 och 400 000 kronor.

Systemet bygger i korthet på att regnvatten samlas upp från de fyra hustaken (som är försedda med gummiduk) i totalt 26 takbrunnar. Den sammanlagda takytan är drygt 2 400 kvadratmeter, och beräknad insamlad regnvattenvolym är cirka 1 500 kubikmeter per år. Vattnet strömmar via en gemensam ledning ner till garaget där det leds via ett takupphängt rör till ett utjämningsmagasin utanför huslivet. Utjämningsmagasinet - som ska få en volym på 180 kubikmeter - kommer att gjutas på plats, på frostfritt djup.

- Eftersom det ska göras efter att stommen står klar är det inte helt färdigprojekterat, förutom att vi vet hur stort det ska bli, säger Anna-Lena Fredin.

Därifrån pumpas vattnet till en mindre tank. Från denna mindre tank pumpas sedan vattnet i ett separat vattenledningsnät till wc-stolarna. För tryckhållning används en hydrofor. Det finns 16 wc-stolar på varje våningsplan (huset har sju våningar), fördelade i grupper om fyra i de fyra trianglarna.

Till varje wc-utrymme kommer det därmed att finnas två ingående rör med kallvatten, ett för tvättstället och ett för wc-stolen.

Mark Kretz

 

Detta är en kortad version av Energi & Miljös reportage från Örebro. Hela texten finns att läsa i papperstidningen, eller i den blädderbara pdf:en (tillgänglig bakom inlogg för dig som är medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen, eller prenumerant på Energi & Miljö).

Fakta

Storlek: 15 000 kvadratmeter LOA

Kostnad: 440 miljoner kronor

Byggherre: Castellum

Byggentreprenör. Peab

VVS-konstruktör: Ramböll

VVS-entreprenör: Esséns rör

Ventilationsentreprenör: Ventpartner

Arkitektur: Roof Arkitekter

Konstruktör: Construct

Markkonstruktör: VAP

Annons