Annons
FOTO: Mikael Sönne, LiU

Billigare renovera än att riva och bygga nytt

AKTUELL FORSKNING.

Lina La Fleur, universitetsadjunkt i Linköping, konstaterar att livscykelkostnaden för att renovera ett gammalt hus oftast är lägre, än att riva och bygga nytt till dagens energiprestanda.

Nya hus är väldigt täta och har teknik som gör dem mycket energieffektiva. Äldre byggnader ligger ofta långt efter, även efter en energirenovering. Men trots högre energikostnader under livscykeln, är det oftast mera lönsamt att renovera än att riva och bygga nytt.

Varför är det så?
– Det är stora kostnader förknippade med att bygga nytt. Dessutom är det väldigt kostsamt att riva och forsla bort material, inte minst när det gäller betong. Dessa kostnader vägs inte upp av den minskade energianvändningen under livscykeln.

Men du studerade också andra saker i din doktorsavhandling. Vilka frågor är det du har velat ha svar på? 
– I början handlade det om att följa upp effekterna från en energirenovering, som energianvändning och förändringen av inomhusmiljön. Jag gjorde mätningar före och efter renoveringen av ett bostadshus från 1961 i Linköping. Efter det fokuserade jag på livscykelkostnader. Jag gjorde en byggnadssimulering på den befintliga byggnaden samt inkluderade tre andra byggnadstyper. Dessa tre har samma geometri som det befintliga, men med tidstypiska
skillnader för såväl 1940-talet som 50- och 70-talet.

Avsikten var att se vilka åtgärder som är relevanta för de olika årtiondena. Först i sista delen jämförde jag energirenovering med att bygga nytt.

Vilka insatser och mätningar gjordes i det befintliga huset?
– Fastighetsägaren skulle byta stammar, renovera kök och rusta upp hela fastigheten. I samband med det passade man på att tilläggsisolera vinden och fasaden samt byta fönster. Dessutom installerades FTX. Efter renoveringen minskade energianvändningen med 44 procent.

I avhandlingen står det att om lägsta tänkbara livscykelkostnad ska nås, kan man inte göra några investeringar i energieffektivitet. Vad menar du? 
– I den aktuella byggnaden var energikostnaderna redan så små att man inte får igen kostnaden med minskad energianvändning. Däremot vinner man andra aspekter, som en bättre termisk komfort och genom det får ägaren mindre problem med att folk springer och klagar.

Men ju sämre byggnad, desto bättre lönsamhet. Snabbast återbetalning är det på en vindsisolering, medan FTX har lång återbetalningstid.

Text: Maria Åslund

Annons