SPILLVÄRME | 3 feb

Testbädd för arktisk odling med spillvärme från industrin ska utvecklas i Gällivare

En internationell testbädd för cirkulär livsmedelsproduktion i arktiskt klimat ska etableras i Gällivare. Tanken är att kunna ta vara på spillvärme från stora industriprojekt som är på gång i området.

Testbädd för arktisk odling med spillvärme från industrin ska utvecklas i Gällivare
En internationell testbädd för odling ned hjälp av spillvärme från stora industriprojekt ska etableras i Gällivare. Foto: Gällivare näringsliv

2026 ska en anläggning för produktion av så kallad järnsvamp i Gällivare tas i drift och stora flöden av spillvärme kommer att bli tillgängliga. Det finns redan långt gångna planer för att etablera cirkulär storskalig livsmedelsproduktion där restvärmen används för växthusodling och landbaserad fiskodling. Satsningen har rönt stort intresse från såväl nationella som internationella aktörer. Nu har Gällivare Näringsliv AB har fått 10 miljoner i EU-stöd för att utveckla den internationella testbädden.

– Vi är enormt glada över att få ta del av det här stödet, Arctic Food Arena har alla förutsättningar att bli en internationell forskningshubb där nya metoder för livsmedelsproduktion med hjälp av restvärmeströmmar utvecklas, säger Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv AB.

Under våren ska en projektorganisation formeras som med hjälp av externa experter kommer att arbeta med utformningen av testbädden så att den blir attraktiv för forskning och innovation. Projektet Arctic Food Arena finansieras med hjälp av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Med Arctic Food Arena har vi unika möjligheter att skapa en attraktiv forskningsmiljö där basindustrin samverkar med livsmedelsproducenter och universitet för att utveckla metoder för cirkulär livsmedelsproduktion. Det övergripande målet för projektet är att bidra till en klimatneutral livsmedelsproduktion i Sverige 2045 samtidigt som vi markant ökar vår självförsörjningsgrad och breddar näringslivet i Norrbotten, säger Roger Hansson.

Källa: Gällivare Näringsliv AB

Publicerad 3 februari 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.