Terrakottainvasion med klimatkrav

När delar av den kinesiska terrakottaarmén nu visas på Skeppsholmen i Stockholm ställs stora krav på jämn temperatur och fuktighet i utställningsmontrarna.

Fram till januari nästa år kan besökare på Skeppsholmen i Stockholm få en unik inblick i delar av det kinesiska samhället för omkring 2000 år sedan. I ett bergrumssystem på totalt 5 000 kvm, och använt bland annat för militära ändamål, har ett antal figurer ur den så kallade terrakottaarmén inhysts i montrar. Till själva utställningen följer förklarande texter om utställningsföremålen och den tid i vilken de gjordes. Idén till att använda bergrummen som utställningshall föddes under ett möte mellan Statens fastighetsverk och Östasiatiska museet i september 2008.

Terrakottaarmén har lånats från Kina och kraven på klimatet ställs av det i Sverige ansvariga museet, Östasiatiska museet. Det är beläget på toppen av det bergrum som används för utställningen. Bergrummet ägs av Statens Fastighetsverk (SFV).  Bergrummet består av ett flertal större utrymmen med tillhörande kommunikationstunnlar som är ganska låga i tak. I två av huvudtunnlarna har utställningsdelen placerats.

Klara kraven
Kraven skilde sig mellan entrédelen, utställningstunnlarna och montrarna. I entren gällde det bara att klara tillräcklig luftväxling med avseende på antalet personer. För att innemiljön i själva utställningsdelen, som består av ett antal allmänna gångar och serviceutrymmen, ska klara klimatkraven har stor möda lagts på beräkning av uttorkning av det omgivande berget, halter av relativ fuktighet och temperatur.
Figurerna i sig är placerade i åtta utställningsmontrar, vilka får sin tilluft (40 liter per monter/sekund) via don på taket och där frånluften tas ut till den omgivande grottan via ett irisspjäll. Övertrycket i montrarna ska vara 10-20 Pa. Det termiska klimatet i montrarna är dimensionerat för en temperatur på mellan 18 och 24 grader och en relativ fuktighet på 50 procent, med en variation på plus/minus 10 procent.

Ett stort luftbehandlingsaggregat för till- och frånluft försörjer bergrummets olika delar med allmänventilation. Aggregatet är dimensionerat för 600 samtidiga besökare. Fuktavgivning från bergets ytor gör att det avdunstar vatten vilket ger en kylande effekt. Av den anledningen måste tilluften vara lite övertempererad för att få rätt temperatur i grottan.
– En del av luften från allmänventilationen går via ett efterbehandlingsaggregat som avfuktar alternativt befuktar och kyler tilluften innan den blåses in i montrarna. Det är även nödvändigt att hålla rätt temperatur i utställningstunnlarna för att inte temperaturen och den relativa luftfuktigheten i montrarna ska påverkas, berättar Magnus Kruså, inomhusklimatspecialist på SFV.

Klimatiseringen av montrarna är igång dygnet runt, medan allmänventilationen dras ner under nätterna.
I varje monter finns det en liten givare som hela tiden registrerar temperaturen och den relativa fuktigheten. Både temperaturen och den relativa luftfuktigheten har hållit sig mycket stabil i montrarna, enligt Pär Bohjort, teknisk förvaltare på SFV.

Utrymmeskrävande
Enligt Magnus Forshällen, vvs-konstruktör hos Incoord, som gjorde vvs-lösningen, hade avfuktnings- och befuktningssystemet blivit enklare än det valda om man valt en cirkulationslösning för montrarna, men den lösningen fick förkastas eftersom den var för utrymmeskrävande. Som det nu är tas frånluften från montrarna ut via irisspjäll i taket till de omgivande utrymmena och evakueras därifrån via allmänventilationen. Det totala luftflödet är dimensionerat till sex kubikmeter per sekund, varav montrarna har ett sammanlagt totalluftflöde på 320 liter/sekund.

Delar av aggregaten står i utrymmen som inte torkats ut och är därför i utomhusutförande, även om de står under tak.
En stor utmaning var det omgivande berget och dess fukt. Temperaturen i berget vid projektstart var 12 grader med en relativ fuktighet på 98 procent.
– Vi räknade på bergets volym och värmebehovet för att höja temperaturen och sänka fuktigheten. Det är ju så att berget inte är i helt öppen dager. På ovansidan finns både hus och hårdgjorda ytor som asfalt, som förhindrar fukt och kylinträngning. Om vi körde ventilationssystemet kontinuerligt i tre månader med en utgående temperatur på 30 grader skulle vi kunna torka ut och värma upp berget. Vi prövade att stänga av ventilationen tidigare, men då blev det råkallt ganska snabbt, säger Magnus Forshällen.
– Beräkningarna för att få fram rätt temperatur och luftflöde gjordes med IDA, där vi byggde upp en egen beräkningsmodell för bergrummet.
Enligt Magnus Forshällen användes omkring en tredjedel av konstruktionstiden åt beräkningar av klimatet.
Förutom att köra ventilationssystemet har man också tätat taket med sprutbetong där det läckte, och även monterat droppskålar där så krävs. Sprutbetongen i taket kom dock dit i första hand för att säkra berget.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 12/2010 sid 16-18

 • Fakta bergrummen:
  Bergrummen anlades 1940 för flottans stridsledning i Stockholm. De utgjorde den sista utbyggnadsetappen av flottans drygt 300-åriga bebyggelsehistoria på Skeppsholmen. Här rymdes utöver stridsledningscentral, övernattningsrum för befäl, sjukavdelning, matsal, logement för värnpliktiga, duschrum och toaletter. Vidare fanns tekniska installationer som gassluss, stötvågsfilter, transformatorstation, ventilations- och dräneringsanläggningar. Här fanns också förråd för minor och torpeder. Svenska flottan lämnade Skeppsholmen på slutet av 1960-talet. Därefter användes bergrummen som mobiliseringsförråd. Under 1990-talet revs den befintliga inredningen och fjärrvärmeledningar drogs genom tunnlarna till övriga byggnader på Skeppsholmen. Sedan dess har filminspelningar, mindre konstutställningar och visningar för allmänheten gjorts här.
  Bergrummen på Skeppsholmen förvaltas sedan 1993 av Statens fastighetsverk.
  Källa: Statens fastighetsverk
 • Fakta utställningen
  Utställningen fokuserar på Qin- och Han-dynastierna 221 f Kr-220 e Kr och totalt visas 325 föremål från elva museer, fem kejserliga gravanläggningar och över tio olika utgrävningsplatser i Shaanxi-provinsen. Inget av föremålen har visats i Sverige tidigare och föremålen från Han-dynastin har hittills bara ställts ut på ett fåtal platser i Europa. Två teman lyfts fram i utställningen: enandet av det stora imperiet och livet efter döden för kejsarna och deras familjer.
  Källa: Östasiatiska museet
Publicerad 14 december 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.