VERIFIERING | 29 sep 2020

Systemanpassningar för energieffektiva småhus

Systemanpassningar för energieffektiva småhus

Småhus- och utrustningstillverkare har gemensamt tagit fram kombinerade värme- och ventilationssystem anpassade för energieffektiva småhus i ett nordiskt klimat. Nu ska dessa lösningar testas och demonstreras i verklig miljö.

Syftet med testet är att verifiera att de nya systemens beräknade energiprestanda överensstämmer med verkliga värden. Utöver energiprestanda undersöks även parametrar som effektbehov, kostnad, luftkvalitet och boendes upplevelse av värme- och ventilationssystemen.

Innan värme- och ventilationssystemen är redo att introduceras på marknaden krävs en testning i verklig miljö.

Företaget Anthesis leder arbetet på Trä- och möbelföretagens (TMF) uppdrag, och projektet delfinansieras av Energimyndighetens forskningsprogram E2B2 samt de småhustillverkare och utrustningstillverkare som medverkar i projektet.

Agneta Persson, vd på Anthesis. Foto: Anthesis

– De värme- och ventilationssystem som fanns på marknaden när utvecklingsprojektet började var överdimensionerade både med avseende på installerad effekt och storlek. Utrustningen var dessutom för kostsam för att vara intressant för köpare och tillverkare av småhus, säger Agneta Persson, vd på Anthesis.

De nyutvecklade värme- och ventilationsaggregaten bidrar till god energiprestanda i nybyggda småhus, och de uppfyller alla andra krav som Boverkets byggregler ställer på värme- och ventilationsutrustning. Dessutom bidrar de nya kombinerade systemen till bättre inomhusklimat, lägre effektbehov och de har en kompakt utformning med litet utrymmesbehov.

– Innan värme- och ventilationssystemen är redo att introduceras på marknaden krävs en testning i verklig miljö för att verifiera deras energiprestanda över tid, konstaterar Agneta Persson.

Text: Peter Olofsson

Fakta

Småhustillverkare

• I projektet medverkar Trivselhus, Anebyhusgruppen, Skandinaviska Ecohus, Deromegruppen och Fiskarhedenvillan.

• Projektets tillverkare av värme- och ventilationssystem i projektet är Panasonic, Metro Therm, H Östberg Ventilation och Flexit.

• Även Rise och TMF medverkar i projektet.

Publicerad 29 september 2020

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.