Sweco växer inom energiområdet

Sweco har förvärvat EME Analys AB.

 

Genom förvärvet stärker Sweco sin position som strategisk rådgivare inom energiområdet och får bättre möjligheter att erbjuda tjänster inom alla led av energimarknaden.

– Vi gör bedömningen att behovet av strategisk rådgivning är stort inom energimarknaden och kommer så att vara framöver. Verksamheten kommer därför att vara utvecklingsintensiv, säger Erik Severin, vd på Sweco Energuide.

EME Analys har den nordiska energimarknaden som främsta verksamhetsområde. Företaget arbetar brett med allt från övergripande energisystemstudier och marknadsanalyser med egenutvecklade analysmodeller till daglig rådgivning i prissäkringsfrågor. En central del av verksamheten är att löpande bistå kommersiella elköpare med kunskap och erfarenhet. EME Analys har funnits i 15 år och genomför uppdrag åt bland andra större fastighetsbolag, myndigheter på energiområdet och elföretagens forskningsbolag Elforsk. – Genom förvärvet förstärker vi vår analys- och utredningskompetens specialiserad mot energimarknaden. Vi kommer även bättre kunna möta den tilltagande efterfrågan av kvalificerade konsulttjänster inom alla led av energimarknaden, säger Erik Severin, vd på Sweco Energuide.
Swecos tjänsteutbud kommer härigenom att kompletteras med de specifika tjänster som EME Analys levererat alltsedan starten. De sex medarbetarna från EME Analys kommer att ingå i Swecos energimarkadsgrupp som inledningsvis kommer att bestå av närmare 15 personer.  Förutom hemmamarknaden ses dessutom den internationella marknaden som betydande. Norden har genom sin avreglerade elmarknad kommit att tilldra sig stort intresse och när integrationen inom EU fortgår så efterfrågas erfarenheterna från Norden.  Källa: Sweco

Publicerad 1 september 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.