AKTUELLT | 19 maj 2020

Svårt göra ansiktslyftning på ett byggnadsminnesmärke

Svårt göra ansiktslyftning på ett byggnadsminnesmärke

Kvarteret Björken på Östermalm i Stockholm är byggnadsminnesmärkt och var i behov av renovering. Familjebostäder och Serneke fick klura fram lösningar för att uppfylla både antikvariska krav och behovet av upprustning av lägenheterna.

Det är onekligen ett pampigt hus, som ligger där vid Valhallavägen. Kvarteret Björken stod klart 1886 och var påkostat med många fina detaljer och utsmyckningar. När huset byggdes fanns varken el, centralvärme eller wc. De många kakelugnarna eldades med ved från ett stort förråd i källaren. Gaslampor var den belysning som fanns att tillgå.
– 1910 fick huset el, VA och två hissar, berättar Daniel Kreibom, som varit Familjebostäders projektledare under den senaste renoveringen.

1928–29 installerades centralvärme och kakelugnarna togs bort. Då gjordes också nya VA-installationer för kök och badrum. – Under samma renovering tror man också att det installerades Stockholmsventilation, det vill säga självdrag med frånkanaler runt skorstenen, berättar Daniel Kreibom.
Kvarteret Björken byggdes för hyresbostäder. Och så har det förblivit sedan kommunägda Familjebostäder tog över 1995 – och undgick vågen av ombildning till bostadsrätter. Faktum är att det är det äldsta kulturhuset med hyresrätter.

Sedan slutet av 1920-talet hade det inte gjorts några stora invändiga renoveringar. Året efter övertagandet genomförde Familjebostäder dock en antikvarisk renovering av fasader, balkonger och tak. Nu har en rejäl upprustning gjorts tillsammans med entreprenören Serneke. Bland annat har det installerats en ny hiss inne på gården, vilket ger ökad tillgänglighet. I de gamla hissarna från 1910 går det inte in rullstolar. Dessutom har de tidigare 26 lägenheterna utökats till 30 i och med att det byggts fyra vindsvåningar.

Men att ta sig an ett kulturhus innebär särskilda hänsyn. När Familjebostäder började planera för FTX var det i samråd med antikvariska myndigheter och med lösningar som gör så lite åverkan som möjligt.
– Vi har fått leda till- och frånluften via befintliga skorstenar och det var svårt att hitta lämpliga aggregat som kunde få plats på vinden. Utrymmet är begränsat och lösningen blev två aggregat, berättar Daniel Kreibom. – Det var också svårt att gå fram med ventilationskanaler, eftersom det inte fick göras någon åverkan på de utsmyckade taklisterna och undertakshöjden. Lösningen blev då att kanalerna lades i hallen, med avstickare in till rummen.
I projektet har det också ingått byte av stammar, radiatorer och ledningar. I samband med det har kök och badrum renoverats.
– Vi har anpassat insatserna för att det som bytts ut ska harmoniera med byggnadens tidstypiska stil, säger Daniel Kreibom. – Allt material har valts ut i samråd med antikvarie för att passa både husets karaktär och hålla en modern standard. Således är de nya radiatorerna stora så kallade retroradiatorer – med slottsvred. Köken och badrummen har också behållit sin gamla karaktär. I köken har vi återanvänt skåpen, som till exempel befintliga serveringskåp.

Daniel Kreibom konstaterar att det är en särskild utmaning att kombinera de antikvariska kraven med andra myndighetskrav, som till exempel kravet på tillgänglighet. – Vi har hittat lösningar för att tillgänglighetsanpassa till exempel badrummen, berättar han. En renovering av ett gammalt hus kan bjuda på många överraskningar.
– Till exempel när man öppnar ett golv och ser att bjälklaget ligger på en annan ledd än man först trodde. Sådana upptäckter gör att det blir till att tänka om hur man ska dra ventilation och avlopp, säger Daniel Kreibom.
Renoveringen pågick under två år och blev klar i höstas.

Text: Maria Åslund Foto: Amneby Forslund

Publicerad 19 maj 2020

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.