Kärnkraft | 26 jul

Stort steg framåt för nytt slutförvar

Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har tagit ett stort framåt i utbyggnaden av ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, genom ett samverkansavtal med Skanska.

Stort steg framåt för nytt slutförvar
Illustrationen visar befintligt SFR i grå färg och utbyggnaden i blå färg. Bild: SKB

– Vi är väldigt nöjda med att ha valt Skanska som samverkanspartner för utbyggnaden av SFR (slutförvar). Efter många år av planering och miljöprövningar har vi nu tagit ett stort steg framåt för att förverkliga ett utbyggt SFR. Nu inväntar vi godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten innan vi kan påbörja bergarbetena, säger Jessica Palmqvist, tillförordnad vd på SKB.

I SFR slutförvaras kortlivat radioaktivt avfall som exempelvis filter, verktyg och kläder som använts i de svenska kärnkraftverken, och material från sjukvård, industri och forskning. SFR kommer även att rymma radioaktivt avfall från när kärnkraftverken avvecklas och nedmonteras. Det rör sig om reaktorkomponenter, betong och andra byggnadsmaterial.

SFR rymmer idag cirka 63 000 kubikmeter kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall. För att ha tillräckligt med utrymme för drift- och rivningsavfall från Sveriges kärnkraftverk, kommer ytterligare 117 000 kubikmeter att behövas. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120–140 meters djup, i nivå med den lägsta delen av nuvarande SFR. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

– Vi på Skanska känner oss väldigt glada över att ingå i ett samverkansprojekt med SKB, för att bygga ut SFR och är samtidigt ödmjuka inför det ansvar det för med sig med extra höga krav på kvalitet och säkerhet. Det är ett otroligt spännande och långsiktigt byggprojekt, vi ser fram emot att vara en del av det, säger Lars Lindberg, Vice vd Väg och anläggning på Skanska Sverige AB.

Utbyggnaden av SFR prövas i flera steg. Mark- och miljödomstolen gav sitt tillstånd vid årsskiftet och SKB lämnade i mars 2023 in ansökan inför uppförande och drift av det utbyggda SFR till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Först efter SSM:s godkännande kan SKB påbörja bergarbetena på Stora Asphällan i Forsmark. Planerad byggstart är hösten 2024.

Källa: Svensk Kärnbränslehantering

Publicerad 26 juli 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.