Stora skillnader på brandskyddet

Det är stora skillnader på kvaliteten på brandskyddet i Stockholms skolor. Det visar Sisabs kartläggning som omfattar nära 2 500 ventilationssystem.

skola-pa-soder-i-stockholm-foto-mark-kretz-2_web.jpg

Olika brandsäkra. En stor kartläggning visar att brandskyddet varierar kraftigt mellan Stockholms skolor. Foto: Mark Kretz

För omkring sju år sedan påbörjade det kommunala skolfastighetsbolaget Sisab i Stockholm ett arbete med så kallat systematisk brandskyddskontroll, enligt lagen om skydd mot olyckor (se även Energi och Miljö nr 12/2006).  I detta projekt anlitades brandskyddskonsulter, som ute i skolorna kartlade både det fysiska brandskyddet och fastighetsdokumentationen för respektive skola, som ritningar med beskrivna brandskyddsgränser och liknande. För varje skola har man skapat brandskyddsdokumentation med full dokumentation över skolans brandskyddsinstallationer, ritningar med beskrivna brandskyddsgränser och liknande.

Kritisk punkt I samband med att detta arbete gjordes insåg man att ventilationssystemen var en kritisk punkt när det gäller brand-/rökgasspridning. Man har sedan tidigare kontroll på luftflöden och liknande, då varje skola genomgår obligatorisk ventilationskontroll med jämna intervaller. Vid utgången av 2010 var 96 procent av anläggningarna godkända eller godkända med anstånd, men exakt kunskap om brandskyddet avseende ventilationen hade man inte. Därför startades ett nytt projekt 2006 som bara skulle ägna sig åt detta. Efter att ha gjort provinventeringar fick man en bild av de brister som kunde tänkas finnas. Tre konsultföretag, Sweco Systems, WSP Systems samt ÅF Infrastruktur, har därefter gjort på-platsinventeringar av de 2 404 ventilationssystem och 6 400 ventilationsaggregat som finns i beståndet.

Innan sommaren Varje konsult fick i uppdrag att gå igenom 60 skolor och 125 förskolor vardera under åren 2007-09 och sedan dokumentera sina fynd och rapportera dessa till Sisab, och att uppdatera respektive anläggnings driftkort. Tillsammans blir detta en pärm för varje skola, 590 pärmar. Innan sommaren ska det sista driftkortet vara klart, sedan kartläggningen avslutad. – Det vi kunnat konstatera så här långt är att det skiljer sig mycket mellan de skolor där ventilationsbrandskyddet är bra och de där det är dåligt. Generellt kan man dock konstatera att det är få problem i förskolor, jämfört med de andra typerna av skolor, säger Susanne Christensson, förvaltningssamordnare och projektledare för detta projekt hos Sisab. Totalt har hela denna inventering kostat 25 miljoner kronor. Redan nu har man identifierat och åtgärdat en del brister, men det stora arbetet avgörs ute i Sisabs regionorganisation. Enligt Nina Wahlberg, teknik- och miljöchef på Sisab, skulle det i den bästa av världar vara möjligt att samordna kontrollen av OVK, det systematiska brandskyddsarbetet och anläggningens energistatus med inneklimatmätningar. På så sätt skulle man få en heltäckande bild av alla de viktiga parametrarna kring ventilation och inneklimat. – Vi diskuterar med våra förvaltare vilka skolor vi ska börja med och startar naturligtvis med de som har sämst skydd mot brandgasspridning. Vissa åtgärder är faktiskt genomförda redan, men mycket återstår. Hur mycket det skulle kosta att åtgärda de brister som upptäckts är i princip omöjligt att ange, många åtgärder kommer att göras i samband med att man genomför övrigt underhåll eller ombyggnader.

Lite sprinkler Precis som det är stor spridning i både ålder och storlek på skolorna är det också variation på vilka tekniska lösningar som används när det gäller brand-/brandgasskydd. Enligt Mats Lindholm, vvs-specialist hos Sisab, finns det i en brandbilaga till vvs-anvisningen vid projektering möjlighet att välja mellan fläktar i drift och brandspjäll. – Vald systemprincip utformas specifikt för varje objekt och konstruktören måste visa att den klarar den beräknade brandbelastningen. Det finns alltså inget principbeslut att välja den ena eller andra lösningen. Antalet sprinklersystem i stockholmsskolorna är dock lågt, i dag finns 16 stycken. Susanne Christensson är dock övertygad om att genomgången av ventilationssystemen och brandskyddet har skyndats på införandet av lagen om skydd mot olyckor. – Utan lagen om skydd mot olyckor och det arbete som sedan genomfördes kring brandskyddskontroll, hade vi nog inte genomfört detta ambitiösa projekt. Genom det här arbetet vet vi nu i princip allt kring hur våra ventilationssystem fungerar i förhållande till brandskyddet.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 5/2011 sid 33-34

  • FAKTA Sisab Sisab förfogar totalt över 590 förskolor, grundskolor och gymnasier. Dessa skolor utgör tillsammans en area på ungefär 1,7 miljoner kvm. Beståndet är spritt, både till storlek och ålder. Största skolan är Åsö gymnasium, nästan 40 000 kvm och minsta är Blomstermålaskolan, 186 kvm. Den äldsta skolan är Maria Gamla skola, byggd 1860. 95 av Sisabs skolfastigheter är k-märkta.
Publicerad 23 maj 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.