Fuktskydd | 7 sep

Stora brister i svenskarnas badrum

Närmare hälften av alla villor och fritidshus som Anticimex besiktigat under förra året hade bristande fuktskydd i badrummet eller vattenläckage.

Stora brister i svenskarnas badrum
Närmare hälften av alla badrum som Anticimex besiktigade förra året fick anmärkningar på fuktskyddet. Foto: Shutterstock

Många av bristerna beror på att badrummen är gamla och utslitna, men även på undermåliga renoveringar. I och med att försäkringsbolag ofta ställer krav på att badrum är fackmässigt byggda och följer monteringsanvisningar samt alla branschregler som gällde vid tillfället för installationen eller renoveringen, kan det innebära att husförsäkringen inte gäller fullt ut.

– Kraven på hur badrum ska byggas har höjts de senaste årtiondena för att minska antalet vattenskador, säger Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex.

Tre fjärdedelar av alla anmärkningar på badrummet gällde golvet och golvbrunnen. Vanliga brister i golvet är otäta rörgenomföringar och genomföringar på fel plats eller av fel typ. Vanligaste problemet med golvbrunnarna är en bristande anslutning av golvets tät- och ytskikt. Många husägare har även kvar icke godkända golvbrunnar eller gamla gjutjärnsbrunnar som har rostat.

– Husägare vinner mycket på att regelbundet kontrollera hur ens badrum mår, säger Johanna Lindström.

Källa: Anticimex

Publicerad 7 september 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.