Stor osäkerhet om källan till bisfenol A

Plastkemikalien bisfenol A, BPA, finns i svenskt dricksvatten. Det visar mätningar som Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket låtit göra. Men hur mycket som kommer från relining respektive från vattenledningsnäten är oklart.

I 22 fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö har myndigheterna låtit boende ta prover bland annat från kallvattenkranarna. Mätningar gjordes också i ledningsvattnet in till fastigheterna där BPA upptäcktes i två fall. I nio av lägenheterna överskred halterna av bisfenol A i kallvattnet bestämningsgränsen på 0,01 mikrogram per liter. I en fastighet var halten så hög som 1,1 mikrogram.
– Det låter högt. Om ämnet är lika aktivt som bekämpningsmedel så ska det vara nolltolerans, alltså under 0,01 mikrogram per liter, säger Ann Elfström Broo, specialist på vattenkemi hos Miljökemigruppen i Göteborg.

Ämnet mäts inte
Hon bekräftar att det saknas statistiskt underlag för hur mycket bisfenol A som finns i vattnet. Ingen är i dagsläget heller säker på vad som är källan till bisfenol A. Ämnet mäts normalt inte.
– Vi mäter inte bisfenol A i dag, eftersom det inte finns på listan över vad som officiellt ska mätas. Men med anledning av Kemikalieinspektionens projekt har vi nyligen beslutat att börja ta prover före och efter vattenverken, säger Cajsa Wahlberg, miljökemist hos Stockholm Vatten.

För branschföreningen Relining i fastigheter, Brif, kommer uppgifterna om bisfenol A i dricksvatten inte som en överraskning.
– Vi fasade ut epoxiplast som relining i dricksvattenrör redan för 1,5 år sedan på grund av debatten om riskerna med bisfenol A. I dag använder vi i stället kisel, och ett annat svenskt reliningföretag använder ett cementbaserat material för relining, säger Stefan Håkansson, styrelseledamot i Brif och vd för HWQ Relining Systems.

Enligt statistik från Brif har cirka 3 000 lägenheter i Sverige dricksvattenledningar som är relinade med epoxiplast. Det kan också finnas i vattentorn och -bassänger. Nya rörkopplingar och ventiler som installeras i markförlagda dricksvattenledningar har ofta beläggningar av epoxi, enligt produktinformation från flera stora leverantörer.
– Men i ledningsnäten handlar detta om små ytor och komponenter som är belagda med epoxi på fabriken, säger Kajsa Wahlberg.
Epoxi som får härda klart i fabrik löper mindre risk att läcka BPA än epoxi som härdas på fältet, enligt Kemikalieinspektionen. Ingen vet om rörkopplingar och ventiler kan vara orsak till att myndigheterna uppmätt förhöjda halter av BPA i inkommande ledningsvatten.

Går det att dra några generella slutsatser av mätningar i så få fastigheter?
– Det är svårt att säga. Vi är ännu inte klara med analysfasen, säger Erik Gravenfors, projektledare hos Kemikalieinspektionen.
– Bisfenol A är också svårt att mäta. Prover kan bli kontaminerade av exempelvis damm, säger Erik Gravenfors.

Undersökningen är dock angelägen eftersom BPA är ett hormonstörande ämne. Det liknar östrogen och epidemiologiska studier har visat att det finns en koppling till diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna. Ämnet misstänks också kunna ge beteendestörningar, som aggressivitet, hos barn som exponeras tidigt.

I dag finns inget gränsvärde för BPA i dricksvatten i Sverige. I bland annat Tyskland används gränsvärdet 30 mikrogram per liter. Men vissa menar att det är för högt. Den gräns för tolerabelt dagligt intag som rekommenderas av EU-myndigheten Efsa är 50 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. Det finns dock studier på djur som visat att hälsoeffekter kan uppstå redan vid ett mikrogram.

Vill ha mer förbud
Av dessa anledningar är bisfenol A numera förbjudet i nappflaskor och barnmatsförpackningar i Sverige. Miljöminister Lena Ek vill också att Sverige hakar på Frankrike som beslutat att förbjuda BPA i alla livsmedelsförpackningar från 1 januari 2015. Hur det blir med epoxiplast i dricksvattenrör och ledningssystem återstår att se.
Utöver lednings- och kallvattenprover har de svenska myndigheterna samlat in prover från tappvarmvattnet i de 22 fastigheterna. I varmvattnet fanns förhöjda halter av BPA i 16 lägenheter. Halterna varierade där mellan 0,01 och 60 mikrogram per liter. Högst halter fanns där vattenrören relinats med tvåkomponentsepoxi.
– Vi har inget färdigt svar än på varför halterna varierar så mycket, men det vi vet är att tvåkomponentepoxi är mindre stabil än enkomponentsepoxi, säger Erik Gravenfors.
Andra studier visar att värme bidrar till att plasten läcker mer av sina komponenter. Att bisfenol A kan förekomma i dusch- och badvatten är oroväckande, inte minst på grund av den forskning som visat att BPA kan tränga igenom huden.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2013 sidan 6-7

 

  • FAKTA:  Bisfenol A och epoxi
    Epoxi tillverkas genom kondensation av bisfenol-A och epiklorhydrin samt en härdare (ofta diaminer). Generellt har epoxi stor förmåga att häfta vid de flesta material och har hög mekanisk hållfasthet jämfört med andra härdplaster. Epoxiplaster är samtidigt känsliga mot alkohol och många lösningsmedel. Dessutom kan plasten enbart härda vid vissa temperaturer.  För att epoxiplasten ska vara stabil och inte läcka är det viktigt att plasten härdar klart. Epoxi kan förekomma som enkomponent eller tvåkomponent, där den sistnämnda anses mindre stabil.
Publicerad 22 mars 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.