Statskontoret kritiserar byggsektorn

Det har inte hänt speciellt mycket inom byggsektorn sedan Byggkommissionen år 2002 kom med sitt betänkande ”Skärpning gubbar!”. Det summerar Statskontoret i en rapport som nu överlämnats till regeringen. Inget av Byggkommissionens förslag har lett till någon varaktig eller genomgripande förändring av sektorns arbetssätt eller attityder.

Statskontoret konstaterar också med viss oro att antalet byggfel under den gångna perioden inte ser ut att ha minskat. Fuktskador framstår här som ett fortsatt stort problem. Utvecklingen hänförs till det grundläggande problemet inom branschen – den bristande konkurrensen mellan byggföretag.

I rapporten pekar man vidare på att byggkostnaderna fortsätter öka i snabbare takt än vad som är fallet för andra konsument- och industrivaror. Samtidigt har produktivitetsökningen varit lägre än inom övrig industri.

Statskontoret konstaterar också att det fortfarande är svårt för utländska företag att etablera sig på den svenska byggmarknaden.

I drygt ett halvår har Statskontoret arbetat med att kartlägga och följa upp Byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar!” (SOU 2002:115). Statskontoret analyserar i rapporten, som fått namnet ”Sega gubbar?”, bl.a. byggkostnader och konkurrensen på byggmarknaden. De samlade bedömningarna Statskontoret gör i rapporten bygger på intervjuer och gruppintervjuer på riks- och lokalnivå med experter och företrädare för olika delar av sektorn samt egna och andras studier.

Hela rapporten kan laddas hem på http://www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/NewsPage____4114.aspx
Källa: Statskontoret

Publicerad 2 april 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.