Anläggning | 28 sep 2022

Spillvärme från Påttska värmer 2 000 finska villor

– Med anläggningen kan vi säkerställa att fjärrvärme­priset hålls konkurrenskraftigt. När fjärrvärmen produceras på ett rent sätt påverkas inte prissättningen av till exempel priset på utsläppsrätter, säger Vasa elektriskas fjärrvärmedirektör Markus Tuomala.

Spillvärme från Påttska  värmer 2 000 finska villor
Påttska avloppsreningsverk renar bland annat allt avloppsvatten från Vasa. Foto: Vasa vatten

Vid Påttska avloppsreningsverk i finländska Vasa bygger Vasa elektriska en anläggning för att använda spillvärmen ur renat avloppsvatten. Värmen ska användas i fjärrvärme­nätet och täcker värmebehovet för cirka 2 000 villor, vilket i praktiken är alla villor i Vasa elektriskas fjärrvärmenät.

Markus Tuomala, Vasa elekt­riska. Foto: Vasa vatten

Två värmepumpar ska installeras. På ett år tar de tillsammans vara på 50–60 gigawattimmar, värme som används till att värma upp bostäder och bruksvatten.

– Värmen från renat avloppsvatten leds ut i havet om den inte tas till vara, berättar Vasa vattens instrumenttekniker Timo Auranen från Påttska avloppsreningsverk.

– Tack vare den nya värmepumplösningen kan vi utnyttja merparten av värmen från avloppsvattnet i form av fjärrvärme.

Fjärrvärmedirektör Markus Tuomala fyller i:

– Det är klokare att investera i en effektiv värmepumpanläggning än att låta närmare två tusen villaägare investera i nya värmelösningar för att få tillgång till utsläppsfri värme.

– I städer är fjärrvärmen den snabbaste vägen till utsläppsfri värme. Tack vare ett existerande nät kan vi alltid effektivt ta i bruk den bästa möjliga teknologin, utan att enskilda fastigheter behöver göra egna investeringar för framtida behov, fortsätter Markus Tuomala.

Den kommande lösningen är även viktig med tanke på Vasas energisjälvförsörjning.

Fakta

Om projektet

  • Vad: Användning av spillvärme från renat avloppsvatten
  • Kostnad: Cirka 11 miljoner euro
  • Stöd: Investeringsstöd på 1,9 miljoner euro av finska Arbets- och näringsministeriet
  • Energimängd: 50–60 GWh värme/år
  • Planerat ibruktagande: 2024
Publicerad 28 september 2022

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.