Spillvärme | 7 jun

Spillvärme för tomater – men inga räkor

I september förra året rapporterade Energi & Miljö om planerna i Frövi på att använda överskottsvärme från ett pappersbruk för odling av jätteräkor och tomater. Nu står det klart att det inte blir någon räkodling - miljöpåverkan skulle bli för stor - i stället kommer man satsa på grönsaksodling i en större omfattning.

Spillvärme för tomater – men inga räkor
Spillvärme för Billerud Korsnäs pappersbruk i Frövi ska användas för tomatodling. Planerna på räkodling har dock gått i stöpet av hållbarhetsskäl. Foto: Shutterstock

Projektet Regenergy Frövi, även kallat ”Sveriges grönaste industriprojekt”, ska med hjälp av spillvärme från pappersbruket Billerud Korsnäs, bedriva storskalig odling.

Tomatodlingen kommer att bedrivas av det holländska bolaget Local Harvest, som ska flytta delar av sin verksamhet till Sverige för att möta efterfrågan på tomater. Man räknar med att kunna producera omkring 15 000 ton per år. Räkodlingen var planerad att skötas av Aegir Aquaculture, och skulle ha producerat 4 000 ton jätteräkor om året. Nu blir det inte så.

Avsikten är att flytta utvecklingen av räkodlingen till en mer lämplig plats och istället satsa på grönsaksproduktion i en större skala, skriver Lindesbergs kommun på sin hemsida.

Kommunen står bakom projektet tillsammans med WA3RM AB, Linde energi, Business region Örebro samt framtida odlingsföretag.

Hållbarhetsskäl anges som huvudorsak för att inte gå vidare med räkodlingen. Tillsammans med Region Örebro län, Lindesbergs kommun och Länsstyrelsen utredde företagets projektteam räkodlingens miljöpåverkan och kom fram till att inte lämna in en miljöansökan.

Det fanns en risk att en mindre mängd näringsämnen och salt, i vattnet som skulle komma från räkodlingen, skulle kunna påverka Väringen negativt över tid. Att ta bort alla spår av salt och näringsämnen före utsläpp till sjön visade sig inte vara möjligt, enligt informationen på Lindesbergs kommuns hemsida.

Arbetet med att etablera tio hektar växthus för odling av 8 000 ton tomater i Frövi fortsätter som planerat. Produktionen beräknas komma igång under våren 2024.

Källa: Lindesbergs kommun

Publicerad 7 juni 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.