Certifiering | 27 sep

Space första labbet i Sverige med NollCO2

Space i Science Village i Lund blir ett innovationshus med kontor och labbverksamhet. Det blir också den första byggnaden i Sverige med ett laboratorium som certifieras med NollCO2.

Space första labbet i Sverige med NollCO2
Space i Science Village i Lund är den första byggnaden innehållande laboratorium som registrerat för certifiering i NollCO2 och kommer vara del i ett pilotprojekt för certifiering av laboratorier. Visionsbild: Wihlborgs

Eftersom Space är den första byggnaden innehållande just ett laboratorium har projektet blivit en del i en pilot för att ta fram en baslinje och gränsvärden för byggnader med laboratorieverksamhet som ska certifieras med NollCO2.

NollCO2-certifieringen har tagits fram av Sweden Green Building Council (SGBC). För att en ny byggnad ska uppnå certifieringen ska den visa på netto-noll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. En mycket krävande standard som blir ett steg på vägen mot Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.

– I Space har vi jobbat med devisen rätt material på rätt plats så att konstruktionen blir optimal utifrån faktorer som läge, väderförhållanden och funktion. Det innebär bland annat att vi använt kompletterande material till trä och gjort gröna val för varje material.  Förutom att vi behövt utmana oss rejält vad gäller materialanvändning har det varit givande att få vara delaktiga i SGBC:s NollCO2-standard för laboratorieverksamhet som vi hoppas att fler byggnader nu får användning av, säger Helena Pålsson, projektledare på Wihlborgs.

Fakta

Space

  • Space kommer att stå färdigt hösten 2023 precis vid Rydbergs torg och spårvägshållplatsen
  • blir ett innovationshus med kontor och labbverksamhet. Huset på 6000 kvadratmeter blir en naturlig mittpunkt för företag, individer och forskningsdiscipliner som arbetar med att utveckla framtidens hållbara lösningar.
  • Space byggs i trä och i skandinavisk stil, och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, WELL och NollCO2.
  • Hösten 2023 flyttar havredryckstillverkaren Oatly in med en satsning på ett nytt forsknings- och innovationscenter.

Stomsystemet i Space utgörs av en hybridstomme, där konstruktionsstålet haft en återvinningsgrad på över 65 procent. Klimatförbättrad betong samt HDF-bjälklag med miljöcement har använts för grundkonstruktionen. Där väderförutsättningarna är som tuffast har stålbalkar använts och en glasvägg skyddar träfasaden mot slagregn och direkt solinstrålning, vilket ökar hållbarheten och bidrar till minskad energianvändning. Space byggs dessutom med modulmått vilket ger flexibilitet vid framtida ändringar i planlösning i samband med hyresgästanpassningar.

Byggnaden är ett tydligt exempel på att verksamheten i en byggnad inte behöver begränsa möjligheten att driva ett genomgående hållbarhets- och klimatarbete

I huset används Wihlborgs egen energiinnovation, en kylvärmepump som tillsammans med befintligt fjärrvärme- och kylsystem återvinner värme och kyla. På så sätt minskar behovet av extern värme och kyla till fastigheten avsevärt. I Space fall handlar det om att ta vara på överskottsvärmen från hyresgästen Oatlys kylrum.

– Wihlborgs är ett fastighetsbolag som tar klimatfrågan på stort allvar och har nu NollCO2-certifierat ännu en byggnad. Space är den första byggnaden med laboratorieverksamhet att klara NollCO2-certifieringen. Byggnaden är ett tydligt exempel på att verksamheten i en byggnad inte behöver begränsa möjligheten att driva ett genomgående hållbarhets- och klimatarbete, säger Evelina Enochsson, verksamhetsområdeschef NollCO2, SGBC.

Källa: Wihlborgs

Publicerad 27 september 2023

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.