USA | 10 mar 2015

Solvärme ersätter gas i USA

Kombinerade system för gas- och solvärme har utvärderats i en amerikansk studie. Studien pekar på stora energibesparingar men innehåller ingen ekonomisk kalkyl.

Hälften av USA:s 113 miljoner hushåll använder gas som sin främsta energikälla för värme och varmvatten. Solvärmesystem är sällsynta, och därför har en utvärdering genomförts av Gas Technology Institute för att se hur mycket gas som skulle kunna sparas om solvärme kombinerades med gasvärmare.

Vi kunde visa en besparing på 28 procent på varmvattnet i Florida vid låg solinstrålning. Vid hög solinstrålning var besparingen 66 procent

– Vi kunde visa en besparing på 28 procent på varmvattnet i Florida vid låg solinstrålning. Vid hög solinstrålning var besparingen 66 procent, sade Hillary Vadnal, som presenterade studien.

Studien omfattade sex installationer och ett laboratorieförsök med parametrar hämtade från en av de verkliga installationerna. Installationerna mättes minut för minut under ett år på en rad punkter. Bland annat kontrollerades temperaturen på inkommande kallvatten, temperaturen i ackumulatortanken på tre olika nivåer och temperaturen på utgående respektive returvatten vid alla komponenter i systemet. Systemet bestod av vacuumsolfångare, en ackumulatortank på mellan 300 och 500 liter och en gaseldad genomströmningsberedare. Husvärmen distribuerades med luft. Installationerna var spridda över USA från Florida i söder till New York i norr. Bäst bränsleeffektivitet nådde ett system i Utah där man satsat på tre södervända kollektorer och en ackumulatortank på 500 liter.

Forskarna konstaterade också att systemens uppbyggnad bör förändras, så att ackumulatortanken endast används för solvärme. Genom att flytta gasberedaren ”nedströms” används den bara när det finns efterfrågan på vatten av högre temperatur än vad solsystemet kan erbjuda. Samtidigt minskar förlusterna från tanken. Preliminärt visar resultaten att gasbesparingarna skulle gå från 20 till 65 procent i norra delarna av USA, om systemen byggdes om.

– Det är viktigt att solvärmetanken dediceras till solvärme, sade Hillary Vadnal.

Snittverkningsgraden för systemen blev 125 procent, men med stora variationer över landet. Forskarna bedömer att om hushållen investerade i solvärme skulle de kunna minska sin gasanvändning för varmvatten med över 40 procent i snitt.

Text Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 3/2015 sidan 53

Publicerad 10 mars 2015

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.