innovation | 7 apr 2022

Smart golvbrunn kan själv larma om läckage

Purus och sensorteknikföretaget Talkpool har tagit fram en lösning i form av en smart golvbrunn som i kombination med ett trådlöst mätvärdesinsamlingssystem och analysprogramvara kan detektera misstänkt läckage och skicka larm om potentiella fuktproblem. Tillsammans med besiktningar möjliggör lösningen att vattenläckage kan upptäckas tidigare och skadorna begränsas.

Smart golvbrunn kan själv larma om läckage
Purus och Talkpool, presenterar en golvbrunn som larmar vid höga fuktnivåer och därmed kan förebygga och reducera kostnader i samband med vattenskador. Bild: Purus

Kostnaden för fastighetsägares vattenskador i Sverige beräknas till drygt sex miljarder kronor per år. Försäkringsbolaget Folksam initierade för ett par år sedan ett samarbete mellan Purus, Anticimex och Talkpool för att undersöka möjligheterna att med ny teknik minska skadekostnaderna.

Tillsammans har parterna en mycket bred kunskap inom relevanta områden nödvändiga för att adressera vatten- och fuktskador.
Efter analys- och utvecklingsarbete har Purus och Talkpool gemensamt kommit fram till en lösning som består av en smart golvbrunn golvbrunn som själv kan larma vid höga fuktnivåer.

Folksam har under ett års tid bedrivit ett pilottest där de installerat den smarta golvbrunnen i samband med återställande av våtrumsskador. Mottagandet har varit positivt från de försäkringstagare som har erbjudits att vara med i pilottestet och det har varit enkelt att förklara nyttan med lösningen.

De vanligaste två orsakerna till vattenskador i våtrum är felaktig anslutning av tätskikt mot golvbrunn samt skadat tätskikt som inneburit läckage ovanifrån. Dessa två typer av skador har upptäckts på ett bra sätt med den nya tekniken enligt projektets tester.

Publicerad 7 april 2022

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.