OMBYGGNAD | 9 dec 2015

Självfall ersatte vakuum i PUB-huset

Självfall ersatte vakuum i PUB-huset

Det hus Greta Garbo arbetade i under en kort tid – PUB-huset vid Hötorget i centrala Stockholm – byggs nu om och blir en del av ett större hotell, kallat Haymarket. Ett problem vid ombyggnaden har varit byte av avloppsrören.

I början av 2014 förvärvade Axfast PUB-huset vid Hötorget i centrala Stockholm. Fastigheten omfattar i princip ett helt kvarter. Husen är byggda under flera decennier under 1900-talet vilket går att utläsa om man studerar de olika fasaderna i kvarteret. När det gäller utformningen har stort fokus varit på att återskapa exteriöra och interiöra kulturvärden som gått förlorade genom åren. Delar av kvarteret har visst kulturminnesskydd.Tanken är att

Det har varit en utmaning att få till fallen på rören i vissa fall. De översta planen är indragna, så att huset delvis är trappstegsformat. Det har gjort att vi från de översta våningarna kunnat dra ner rören några plan, varefter de dras horisontellt till nästa vertikala ledning ett schakt en bit därifrån

Thomas Holst, Exengo, är ansvarig för installationsprojekteringen. Foto: Mark Kretz

efter ombyggnad ska hotelldelen ha vuxit kraftigt samtidigt som butiksutrymmet byggs om. Hotellet, som har döpts till Scandic Haymarket, beräknas öppna nästa år.

Vid ombyggnaden har man stött på ett oväntat problem – spillvattensystemet har bestått av ett vakuumsystem. Det installerades vid en ombyggnad för omkring 20 år sedan.

– Det är första gången jag stöter på vakuumsystem för spillvattentransport av denna omfattning i en byggnad. Vakuumsystemet började närma sig slutet av sin tekniska livslängd och fastighetsförvaltaren hade problem med att hitta nya reservdelar och de som fanns blev dyra. Därför ville Axfast ersätta detta med ett mer traditionellt självfallssystem.

Det berättar Thomas Holst, rörprojektör och ansvarig för gruppen som arbetar med installationer hos Exengo i Stockholm. Detta gör man som konsult åt byggentreprenören Arcona, som i sin tur bygger åt Axfast. Hotelldelen ska drivas av Scandic, liksom tidigare.

– Vinsten med vakuumanläggningar är naturligtvis en mindre vattenanvändning, men man måste rengöra systemen med jämna mellanrum, vilket jag förstått kan vara krångligt. Man har ju sådana installationer på båtar, flyg och i tåg vilka tas ur bruk under vissa tider för service, säger Thomas Holst.

Vid ombyggnaden ska antalet hotellrum öka från 300 till drygt 400. Till det kommer också ett antal spillvattenenheter i de nya konferensutrymmena och i de restauranger som nu byggs.

Vakuumsystemet arbetar med betydligt klenare rördimensioner än normala självfallssystem.

  • I de två försörjningsschakten i byggnaden fanns det totalt sex vertikala sugledningar i diameter 90 millimeter PH-plast. Från schakten hade man sedan dragit 75-millimetersrör i respektive korridortak, varifrån de grenades ut till våtrumsenheterna i plaströr med en diameter på cirka 50 millimeter, säger Thomas Holst.

Spillvattnet transporterades sedan med hjälp av undertryck i sugledningarna till bufferttankar i källaren. Från buffertankarna pumpades det upp till självfallsnivå och via byggnadens enda spillvattenservis ut till stadens ledning i gatan.

I det nya systemet är de tre vertikala sugledningarna i schakten ersatta med ett självfallssystem. Stående luftade stammar har installerats genom hela byggnaden och passerar respektive rum i installationsschakt mot korridoren. Det nya systemet bygger helt på självfallsprincipen, förutom vissa enstaka avloppsenheter under självfallsnivå som får pumpas ur byggnaden.

– Det har varit en utmaning att få till fallen på rören i vissa fall. De översta planen är indragna, så att huset delvis är trappstegsformat. Det har gjort att vi från de översta våningarna kunnat dra ner rören några plan, varefter de dras horisontellt till nästa vertikala ledning ett schakt en bit därifrån.

För att klara ökad belastning har anslutningen av spillvatten till det kommunala systemet ökats till tre serviser, mot tidigare en.

Mark Kretz Energi & Miljö nr 12/2015 sidan 28

Publicerad 9 december 2015

På nytt jobb

Magnus Stockhaus har anställts som försäljningsingenjör på Danfoss Climate Solutions i Oskarshamn. Han kommer från Rawplug. Tomas Sandberg har anställts som försäljningsingenjör i Stockholm. Han kommer från annan bransch. Thomas Eriksson har anställts som säljare inom fjärrvärme/fjärrkyla och energioptimering i Stockholm. Han kommer från Grundfos. Alexandra Tilander har anställts som teknisk supportingenjör i Göteborg. Hon kommer från Frico. Ludvig Lundh har anställts som säljare i Stockholm. Han kommer från Elektroskandia.
Sven Carlsson har utsetts till vd för Höganäs energi AB. Han kommer från Hässleholms miljö.
Maria Bard har utnämnts till teamleader i kombination med product manager hos Esbe AB, Reftele. Joi Elebo och Per-Johan Brodén har utnämnts till product managers.
Mari Nilsson har utsetts till vd och koncernchef för Infjärdens värme AB. Hon kommer från Adecco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.