Isolering | 12 okt 2022

Samhällsekonomiskt lönsamt att ge stöd för tilläggsisolering

En ny studie, som släpps idag, visar att stöd till tilläggsisolering av byggnader minskar energianvändningen och är samhällsekonomiskt lönsamt.

Samhällsekonomiskt lönsamt att ge stöd för tilläggsisolering
Att ge stöd till tilläggsisolering är samhällsekonomiskt lönsamt slår en ny studie från Swedisol fast. Foto: Pixabay

Idag värms över 40 procent av småhusen med el. Om småhusen i studien tilläggsisoleras motsvarar besparingen el från 80 vindkraftverk eller fyra gånger fjolårets rekordhöga elproduktion i Karlshamnsverket. Besparingen i flerbostadshusen motsvarar energianvändningen i 240 000 fjärrvärmeuppvärmda villor.

– Trots att potentialen är så stor så har svenska beslutsfattare haft lågt fokus på att stimulera energieffektivisering. En rad studier visar att det behövs stöd för att fastighetsägare ska investera i energieffektivisering snarare än att prioritera andra åtgärder. Regeringen behöver snarast införa långsiktiga styrmedel för energieffektivisering, säger Veronica Koutny Sochman, säger Veronica Koutny Sochman, vd på Swedisol.

Genom att tilläggsisolera våra byggnader kan Sverige frigöra stora energimängder som snabbt bidrar till att sänka energipriserna

Studiens resultat baseras på uppgifter från Boverket, Wikells och Swedisol om småhus med träfasad uppförda 1950 till 1980 samt alla flerbostadshus uppförda före 1975 som inte är tilläggsisolerade. Totalt ingår närmare 500 000 småhus och 30 000 flerbostadshus. Energipriser och kostnader för renovering baseras på de genomsnittliga kostnaderna under år 2021.

Studien har tagits fram av Agneta Persson med kollegor på konsultbolaget Anthesis.

– Det är betydligt dyrare för samhället att enbart öka produktionen av förnybar energi, jämfört med om medel samtidigt läggs på effektivisering så energibehovet minskar. Genom att tilläggsisolera våra byggnader kan Sverige frigöra stora energimängder som snabbt bidrar till att sänka energipriserna, säger Veronica Koutny Sochman.

Källa: Swedisol

Publicerad 12 oktober 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.