Energieffektiv lösning | 2 aug 2022

Så kan köldbryggan och energiförlusterna minskas

Genom att låta väggens isolering täcka fönsterkarmen kan man minska köldbryggan och därigenom reducera en stor andel av energiförlusterna i en fastighet, enligt en ny rapport som SBUF och Skanska står bakom.

Så kan köldbryggan och energiförlusterna minskas
Genom att låta väggens isolering täcka fönsterkarmen kan man minska köldbryggan och därigenom reducera en stor andel av energiförlusterna i en fastighet, enligt en ny rapport som SBUF och Skanska står bakom. Foto: Pixabay

Fler och fler energieffektiva lösningar inom byggbranschen växer fram. Under hösten och våren har Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF tillsammans med Skanska finansierat en studie där man tittat på ett sätt att förbättra energiprestandan för fönsteranslutningen genom att låta en yttre isolering täcka fönsterkarmen.

I studien har beräkningar gjorts för att bedöma hur stor minskning av köldbryggan som kan uppnås. Man har även studerat vilken inverkan olika fönstermontage har på köldbryggan, transmissionsförlusterna samt U-medelvärdet. En kvalitativ studie har gjorts där fuktsakkunniga och arkitekter har fått bedöma vilka möjligheter och utmaningar som finns med att använda inbyggda fönsterkarmar.

Resultaten tyder på att det finns en möjlighet att minska fönsterköldbryggan för den studerade väggen med omkring 40 procent jämfört med referensfallet. För en studerad byggnad visade beräkningar att transmissionsförlusterna minskade med cirka 3 kWh/m2 per år.

Studien visar tydligt potential för att bidra till mer energieffektiva byggnader. Ur ett fuktsäkerhetsperspektiv finns utmaningar, men dessa kan gå att lösa om fönstertillverkare och byggnadskonstruktörer tillsammans tar sig an de utmaningar som har identifierats i förstudien.

 

Källa: SBUF

Publicerad 2 augusti 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.