Tema: Sanitet | 5 jan

Regnvatten gör rent i wc-stolarna

Att samla in regnvatten för spolning i wc-stolar är en ovanlig åtgärd för att spara vatten i Sverige. Men i några av de största kontorshusen tillämpas systemet.

Regnvatten gör rent i wc-stolarna
Längst ned i två av Sergelhusen finns tio regnvattentankar och rör- och reningssystem. Tankarna har en sammanlagd volym på 110 kubikmeter. Foto: Mark Kretz

Enligt en utredning – ”Vattenbesparande åtgärder – Exempelsamling för kommuner och hushåll” – gjord på uppdrag av Uppsala kommun, Uppsala vatten, Östhammars kommun och Tierps kommun, konstateras att pris­exempel för regnvattentankar för hushållsbruk (toalettspolning och tvätt) ligger på 38 000–50 000 kronor. Installation, rördragningar och vissa driftkostnader tillkommer.

Men de två största fastighets­ägarna i Sverige har också börjat tillämpa denna metod. En av dessa är Vasakronan som har två sådana hus.

Celsius i Uppsala Science Park är ett kontorshus för Livsmedelsverket med drygt 10 000 kvadratmeter lokalytor. Här ska 60 procent av alla spolningar göras med regnvatten insamlat från taket. Foto: Vasakronan

Det ena är Celsius i Uppsala Science Park, ett kontorshus för Livsmedelsverket med drygt 10 000 kvadratmeter lokalytor (laboratorier och kontor) och miljöcertifierat enligt Leed. Huset stod klart 2020. Här ska 60 procent av alla spolningar göras med regnvatten insamlat från taket.

Det andra är Sergelhusen i cent­rala Stockholm, byggda under 1960-talet som renoverades med inflyttning 2020, och som har 78 000 kvad­ratmeter i tre huskroppar. I Sergelhusen ska omkring 50 procent av alla spolningar göras med regnvatten. Sergelhusen är i dag Vasakronans huvudkontor. Båda husen är Leedcertifierade.

Längst ned i två av Sergelhusen finns tio regnvattentankar och rör- och reningssystem. Tankarna har en sammanlagd volym på 110 kubikmeter. Foto: Mark Kretz

Längst ned i Sergelhusens huskroppar finns tio regnvattentankar placerade i två grupper – några i banken SEB:s före detta bankvalv. Tankarna har en total volym av 110 kubikmeter.

Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan, säger:

Ulf Näslund, teknikutvecklingschef
på Vasakronan. Foto: Jens Lasthein

– Det var flera saker som gjorde att vi började att ta hand om regnvatten. Kranvatten är ju ett livsmedel och vi har hög kvalitet på vattnet, så därför är det onödigt att spola toaletter med ett livsmedel. Vi kommer från en tid där vatten varit en icke-fråga.

– Dessutom vill kommunerna att vi ska ta hand om dagvattnet och ha dagvattenfördröjning eftersom de inte kan ta emot alltför stora mängder regnvatten. Vi har olika krav på dagvattenfördröjning i olika fastigheter, det kan vara planteringar eller fördröjningstankar i huset. I Leedsystemet fick vi ytterligare så kallade innovationspoäng för detta.

Varken i Stockholm eller Uppsala räcker systemet för att fylla hela behovet av wc-spolning. Enligt Ulf Näslund arbetar i Celsiushuset 250 personer. Om dessa spolar tre gånger om dagen, skulle det krävas 1,5 millimeter regn per dag över taket där man samlar in regnet.

– Det räcker till en fjärdedel av vattenbehovet över året, vilket gör att vi måste köpa vatten från Uppsala vatten & avfall.

Enligt Ulf Näslund är medarbetarna på Livsmedelsverket väldigt positiva till systemet, kanske beroende på att dricksvatten är ett livsmedel och alltså är en del av Livsmedelsverkets åtagande.

I Sergelhuset i Stockholm ska omkring 50 procent av alla spolningar göras med regnvatten. Foto: Vasakronan

Det är dock skillnader mellan husen, eftersom husen i Stockholm har växtlighet, vilket huset i Uppsala inte har.

– Växtligheten gör att vattnet blir missfärgat på grund av humus på Sergelhusen, som vi inte får i Uppsala. I Uppsala har vi sandfilter och uv-rening för bakterier, för att få ett klart vatten. I Stockholm blev vattnet brungult så vi fick sätta upp skyltar som förklarade varför vattnet var det.

– Vi tror att det kan missfärga porslinet, så nu renar vi vattnet med kolfilter, så att det blir klart.

Enligt Ulf Näslund blir detta system dyrare än ett vanligt och utrymmet för vattenbehållarna tar också plats.

– I Sergelhusen har vi stora ytor i källaren som vi inte kunde hyra ut. Där hade vi plats för alla tankar. I Uppsala står fastigheten på en egen tomt och där lade vi ett en-meters betongrör runt hela huset, som fungerar som magasin. Sedan har vi en dagstank i huset till vilken man pumpar in vattnet från betongröret.

I Stockholm satte man upp skyltar på grund av det brungula vattnet.

Tankarna fylls ganska fort i både Stockholm och Uppsala, enligt Ulf Näslund, så man måste skicka ut dagvatten i dagvattennätet.

Ett annat större regnvattenprojekt finns i Örebro – Castellums Citypassagen som stod klar 2019 med en storlek på 1 500 kvadratmeter takyta för att samla in regnvattnet. Vattnet samlas i ett utjämningsmagasin på 180 kubikmeter placerat utanför huset. Från detta pumpas vatten in i en mindre tank.

David Andersson, chef teknisk förvaltning hos Castellum:

David Andersson,
chef teknisk förvaltning, Castellum. Foto: Castellum

– I grund och botten är det ett bra system och relativt stabilt. Det sköter sig nästan självt. Det gäller att se till att så att man byter filter och har koll på anläggningen och på dagvattentanken.

För att undvika läckage har man satt vattenskyddsbrytare på rörsystemet som förser wc-stolarna med regnvatten. Från början hade man inte vattenskyddsbrytare på rörsystemet för wc-stolarna. Men när det blev en vattenläcka från detta system har man satt sådana brytare på rörsystemet istället.

– Om det går mycket vatten ska vi stänga all tillförsel till toaletterna och kallvattnet. Den rutinen hade vi inte på toalettvattnet från början.

Enligt beräkningar täcker vattenbesparingen kostnaderna, i form av uv-lampor, byte av filter, el till uv-lampor och pumpar, en ungefärlig årskostnad på cirka 25 000 kronor.

– Vi sparar ungefär 1 100 kubikmeter vatten. Så räknar vi på ett år täcker vattenbesparingen kostnaderna för underhållet.

Att bygga ett regnvattensystem i nya byggnader är ännu inte aktuellt.

– Vi tänker att vi vill utvärdera systemet över tid, innan vi sätter en ny anläggning i verket. Under pandemin började spolknapparna kärva, men nu är det bättre.

I dagsläget finns inga nya projekt med regnvattensystem. Avseende påväxt i wc-stolarna har man noterat en viss påverkan.

– Vi har skruvat isär en cistern, de är mörka, det är lite humus, men än så länge fungerar det bra. De på kontoret har inte reagerat på att det är viss färg, men i botten av byggnaden finns en restaurang, där har man informerat om att det spolas med regnvatten. I en galleria kanske man skulle ha svarta wc-stolar, säger David Andersson.

Publicerad 5 januari 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.