Energi | 22 jun 2022

Regeringen tar krafttag för svensk energiproduktion

Regeringen har presenterat en ny satsning inom energiområdet som ska säkerställa att Sverige har mycket el till bra pris med start de kommande åren

Regeringen tar krafttag för svensk energiproduktion
Regeringens utgångspunkt att alla byggnader som kan bidra till ökad elproduktion genom solpaneler ska göra det. Arkivfoto: Akademiska hus

– Vi ska säkra mycket och billig el för Sveriges hushåll och företag. Då behövs all elproduktion vi kan få, och en långsiktig energipolitik. Inte en polariserande debatt. Därför presenterar vi ett brett paket för mer elproduktion i flera olika kraftslag, och bjuder in till blocköverskridande energipolitiska samtal. Så tar vi ansvar för Sverige, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister, Infrastrukturdepartementet

Regeringens satsning omfattar både solenergi, vindkraft, vattenkraft samt kraft- och fjärrvärme och kärnkraft. När det gäller solenergi är regeringens utgångspunkt att alla byggnader som kan bidra till ökad elproduktion genom solpaneler ska göra det. Regeringen avser att verka för att investeringar i solelproduktion ska ske när det är tekniskt, funktionellt, kostnadseffektivt och ekonomiskt genomförbar, i synnerhet på offentliga och kommersiella byggnader och kommer utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader, så att de som kan bidra med elproduktion också gör det.

På vindkraftsområdet har regeringen under våren genomfört en rad åtgärder för att möjliggöra nya och snabba på handläggningsprocesser för kommande vindkraftparker. Nu ska ett system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad tas fram samt genomarbetade förslag för att ge kommunerna starkare incitament för att medverka till utbyggd vindkraft.

När det kommer till vattenkraft pågår en omprövning av vattenkraftens miljövillkor. Regeringen ska i ett första uppdrag tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tydligare följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna villkor, för att säkra största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.
Fjärrvärmen spelar en viktig roll som avlastare till elsystemet för uppvärmning. Energimyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en fjärr- och kraftvärmestrategi, för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn.

Regeringen ser också kärnkraften som en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt vara det under lång tid framöver. Regeringen uppger att man har en god dialog med ägarna av svensk kärnkraft och ser positivt på säkra förlängningar av befintlig kärnkraft. Det är viktigt att regelverken är moderna regelverk och utvecklas när tekniken utvecklas.

Källa: Regeringen

Publicerad 22 juni 2022

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.