FTX | 18 nov 2014

Projektet som ska avslöja FTX

Hur bra är olika värmeåtervinningsaggregat i praktiken? Det ska undersökas i 12 renoverade miljonprogramshus runt Järvafältet i norra Stockholm.

Värmeåtervinning ur ventilationens frånluft kan spara mycket energi och ge förbättrat inneklimat, även när flerbostadshus byggs om. Men hur hög är FTX-aggregatens återvinningsgrad i praktiken?

Det ska ett delprojekt inom Stockholms stads projekt Hållbara Järva försöka svara på. Sedan i våras pågår mätningar på åtta olika FTX-aggregat i renoverade miljonprogramshus i stadsdelarna Husby och Rinkeby. Aggregaten som undersöks har plattvärmeväxlare med antingen korströms- eller motströmsflöde.
– Bland det viktigaste vi ska undersöka är aggregatens avfrostningsfunktion, och hur mycket återvinningsgraden reduceras under perioder med sträng kyla, säger Bengt Bergqvist hos Energianalys AB som gör mätningarna.

Bland annat mäts temperaturer samt till- och frånluftsflöden vid olika utetemperaturer, för att bedöma verklig temperaturverkningsgrad. Dessutom mäts läckage mellan tilluft och frånluft, samt uteluft och avluft, med hjälp av spårgas. SFP (mått på aggregatets eleffektivitet) mäts också och servicevänligheten undersöks. Ett av målen är att få fram verkliga årsverkningsgrader för de här relativt stora FTX-aggregaten med tilluftflöde mellan 0,86 och 2,8 kubikmeter per sekund. De utvärderingar av FTX som gjorts hittills i Sverige har främst handlat om mindre villaaggregat.

Många användare har vittnat om att de återvinningsgrader som utlovas av leverantören inte alltid uppnås i praktiken. Orsakerna till det kan vara flera, skriver Bengt Bergqvist i en lägesrapport: Exempelvis är kanske inte verkliga tilluft- och frånluftsflöden lika stora som de teoretiska, aggregat och kanalsystem kan vara otäta, systemlösningen är inte optimal och de börvärden som används för start av avfrostningen kan vara fel. Därför är det intressant att utvärdera FTX-aggregaten under drift.

Mätningarna i Järva-området görs på aggregat som står både i källare och på vindar och är av fabrikaten Voltair, IV Produkt, Menerga och Swegon. Bland de preliminära slutsatserna finns att temperaturverkningsgraderna (okorrigerade) är höga och varierar mellan 65 och 90 procent. SFP-värdena ligger mellan 1,3 och 2,6. Det är positivt, men kan enligt lägesrapporten bero på att uppmätta tilluftsflöden är lägre än uppmätta frånluftsflöden. Överläckning av uteluft till avluft i aggregaten ger också en skenbart högre temperaturverkningsgrad på frånluften.

Undersökningen hittills visar även att några aggregat hade frusit sönder, troligen på grund av att styrningen inte passat ihop med aggregaten. Det är ännu för tidigt att säga något bestämt om vad som kan vara orsaken. Under vintern görs nya mätningar på de reparerade aggregaten samt på ytterligare fyra aggregat.
– I mars kommer vi att ha fler och mer säkra resultat, när vi har mätt både under varma och längre kalla perioder, säger Bengt Bergqvist.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 11/2014 sidan 30

 

 

Fakta

Fakta FTX i Järva

Totalt 350 miljonprogramslägenheter har totalrenoverats inom ramen för Stockholms stads projekt Hållbara Järva. I de flesta ombyggda husen är nu modern ventilation med värmeåtervinning, FTX, installerad. För att få veta mer om hur effektiva aggregaten är i praktiken genomförs under år 2014 och 2015 ett mätprojekt i sammanlagt 12 hus.

MG

Publicerad 18 november 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.