Aktuellt projekt | 14 mar

Prima tips och tricks i Norberg

Norbergs kommunhus byggs om – och vvs-projektörerna har haft ett nära samarbete med entreprenörerna för att hitta lösningar som fungerar och får plats. ”Ofärdiga” handlingar har sparat pengar i projektet.

Prima tips och tricks i Norberg
Norbergs kommunhus stod färdigt 1958 i påkostade och tidstypiska material som travertin, kopparplåt och glasbetong. Nu är ett ombygge på gång! Foto: Norbergs kommun

Norbergs kommunhus stod klart 1958 och är numera en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Nu görs en omfattande renovering och ombyggnad av huset. Orsaken till renoveringen är främst att de tekniska systemen har gjort sitt på grund av ålder.

Simon Johansson, energi- och vvs-konsult på Ståhlkloo. Foto: Ståhlkloo

– Nästan samtliga installationer är uttjänta och kommer att bytas ut, förklarar Simon Johansson, energi- och vvs-konsult på Ståhlkloo i Falun som svarar för vvs-projekteringen.

Undantaget är inkommande kallvattenservis som relinades för några år sedan.

Syftet med renoveringen är också att säkerställa en bra arbetsmiljö genom att förbättra inomhusklimatet. Det blir ett nytt fläktrums­aggregat med roterande växlare och ventilationssystem med kylbafflar. Byggnaden kommer att få styrning av luftflödena i alla rum utifrån koldioxidnivåerna samt av värme, kyla och solavskärmning.

– Det kommer att bli ett betydligt bättre klimat i byggnaden och en helt annan redundans både för ventilationen och värmen, säger Simon Johansson.

Fastigheten konverteras till bergvärme och använder befintlig fjärrvärme som spetsvärme. Värmen distribueras med radiatorer. Energin i de nya borrhålen kan också användas för att kyla byggnaden.

Fakta

Projektfakta

  • Byggherre: Norra Västmanlands kommunalförbund
  • Byggherreombud: Wahlros, Enköping
  • Generalentreprenör: Österling bygg, Hedemora
  • VVS-projektör: Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB, Falun
  • Ventilationsentreprenör: Eks plåt & vent service, Krylbo
  • VS-entreprenör: Vatten & värme i Norberg

– Energimässigt kommer byggnaden att gå från att vara väldigt dålig till bra tack vare bland annat tilläggsisolering och att alla fönster renoveras. Antikvariska krav gör att vi inte når de bästa energinivåerna.

Exempelvis ska fasaden behållas. En byggnadsantikvarie följer alla steg från förstudie och till projektets slut.

Olivia Rosén Säfström, projektledare på Wahlros. Foto: Wahlros

– En omfattande inventering i huset har genomförts och ligger till grund för projekteringen. I produktion kontrollerar vi löpande av att vi följer de kontrollpunkter som tagits fram specifikt för denna byggnad, säger Olivia Rosén Säfström, projektledare på Wahlros, som företräder beställaren Norra Västmanlands kommunalförbund, NVK, med bygg- och projektledning.

När våtgrupper och spillvattensystem ska bytas krävs omfattande spårningar i befintlig platta, berättar Simon Johansson.

– I det fallet har vi haft en noggrann samordning med konstruktören, både för att det har saknats ritningar och för att klara hållfasthetskraven, säger han.

Vilka andra utmaningar finns i projektet?

– Den största utmaningen har varit samordningen av systemen, framför allt i källarplan där vi har låga takhöjder och det är mycket nya installationer. Luftflödena har blivit större än tidigare och då blir ju även kanalerna större och tar mer plats, säger Simon Johansson.

Orsaken till den omfattade renoveringen av kommunhuset är främst att de tekniska systemen har gjort sitt på grund av ålder. Foto: Norbergs kommun

Han tycker att samverkan med entreprenörerna har fungerat mycket bra.

– Entreprenörerna har bidragit med tips och tricks utifrån vad som är lämpligt och möjligt att göra både tekniskt sett och platsmässigt. Vi vill ju projektera en anläggning som funkar och om de har bättre idéer än oss är det bra att ha med dem från start. I projekt med mycket samverkan där man känner ett gemensamt ansvar för ett bra slutresultat blir det väldigt lätt att jobba.

Fakta

Kommunhuset

  • Norbergs kommunhus, ritat av arkitekten Paulli Harder, stod färdigt 1958 i påkostade och tidstypiska material som travertin, kopparplåt och glasbetong.
  • Fasaderna utsmyckades med mosaiker med motiv ur Norbergs historia, utförda av Västeråskonstnären Teddy Sempinski.

Källa: Kultararv Västmanland

I detta fall har det även lett till sänkta projekteringskostnader.

– Vi har inte behövt göra helt färdiga handlingar på vissa delar, till exempel i undercentral och i fläktrum. Det har inte varit detaljerade ritningar utan principskisser och flödesscheman som entreprenörerna gör en färdig och fungerande lösning av på plats. Det har sparat pengar i projektet och har uppskattats av beställaren, säger Simon Johansson.

I kommunhuset har nu installationsarbetena startat och projektet beräknas klart i slutet av 2024.

Publicerad 14 mars 2024

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.