Populärvetenskap | 23 aug 2022

Forskare skriver populärvetenskapligt om framtidens energi

Kan kärnkraft användas på ett hållbart sätt? Vilken roll kan vätgas spela? Hur blev vi så beroende av olja och gas? Det är några av frågorna som lyfts i den populärvetenskapliga antologin ”Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget” där 14 energiforskare vill ge en mer nyanserad bild med betoning på den kunskap som behövs för en omställning av vår energiförsörjning.

Forskare skriver populärvetenskapligt om framtidens energi
Med antologin ”Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget” vill 14 forskare ge en mer nyanserad bild med betoning på den kunskap som behövs för en omställning av vår energiförsörjning. Foto: VA/Pixabay

Ambitionen med boken, som ges ut av KTH:s energiplattform i samarbete med den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, är lättillgängliga texter med ett populärvetenskapligt språk och innehåll som ska bidra till klokare beslut baserade på grundläggande kunskap. Ett av syftena med boken är att stimulera samtal och konstruktiv debatt kring hur vi tar oss an omställningen till ett hållbart energisystem.

– Medborgarna behöver ha bättre koll på energins utmaningar och möjligheter så att de kan göra faktabaserade val och själva delta i samhällsdebatten, säger Christophe Duwig, professor vid institutionen för kemiteknik på KTH och en av bokens redaktörer.

Han lyfter fram att i stort sett alla samhällets utmaningar och hållbarhetsmål på ett eller annat sätt är knutna till hur vi producerar, transporterar och använder energi.
Energiområdet är ett komplext forskningsfält som kan vara svårt att överblicka och med samband som inte är enkla att göra tydliga.

– Utmaningen är så stor och komplex att ingen vet allt – vi behöver samarbeta. Det finns inte enskilda lösningar utan ett nät av vägar framåt som interagerar, säger Christophe Duwig.

Duwig är tydlig med att författarna inte gör anspråk på att ge en komplett bild. Innehållet ska ses som ett sätt att stödja det offentliga samtalet. Förhoppningen är att en ökad kunskap inom energiområdet kan leda till nya perspektiv och fruktbara diskussioner hos både politiker, näringsliv och allmänhet.

– Ett mål har varit ökad förståelse av energiområdet genom att problematisera och inte polarisera. Vår uppgift är att höja tempot i omställningen för att vi tillsammans ska kunna hantera klimatutmaningen, säger Christophe Duwig.

Boken kan laddas ner kostnadsfritt här eller beställas som print on demand.

 

Källa: KTH

Publicerad 23 augusti 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.