Popnit eller skruv – en het fråga

Vad är bäst – popnit eller skruv? Frågan är åter aktuell i och med att AMA ska omarbetas.

Frågan kring tryckktät blindnit eller skruvning i närheten av rensluckor, inspektionsluckor och don har varit aktuell under många år. Senast i VVS AMA 09 (QLB.1, Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt) angavs att:
”Skruvar får vara som längst 9,5 mm för kanaldiametrar upp t o m 250 mm och som längst 13 mm för större kanaldiametrar. Inom ett avstånd av ca 1 m från don, rens- och inspektionsluckor i kanal ska trycktät blindnit användas.

Vid eftermontering av don, rens- och inspektionsluckor ska befintliga skruvar inom ca 1 m avstånd bytas till trycktäta blindnitar.”
Texten har vållat en del uppståndelse i branscher som arbetar med ventilationskanaler. PLR, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund hör till dem som velat få bort skrivningen kring trycktät blindnit på grund av att de menar att detta arbetsmoment orsakar belastningsergonomiska skador. Att man i AMA hänvisat till skruvar har å andra sidan uppmärksammats avseende problematiken att skruvspetsar skulle kunna vara orsak till rivskador. Enligt en skrivelse från Arbetsmiljöverket finns det dock inga rivskador i skadestatistiken på grund av skruvar. Arbetsmiljöverket har därför avstått från att ta ställning i frågan. 

Vad gäller VVS och Kyl AMA uppger Jan Fredriksson, en av huvudsekreterarna vid omarbetandet av denna skrift, att frågan kring trycktät blindnit mycket väl kan bli aktuell för ytterligare utredning inför den omarbetning av VVS och Kyl AMA som ska påbörjas i höst. Den omarbetade AMA-versionen planeras utkomma nästa år.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2 2011 sid 9

Publicerad 22 februari 2011

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.