Opcon köper Saxlund

Storförvärv inom bioenergi banar väg för fortsatt internationalisering – Opcon tecknar avsiktsförklaring om köp av Saxlund

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tecknat en bindande avsiktsförklaring om att förvärva
75 procent av Saxlund Holding AB som är en av norra Europas absolut ledande leverantörer av utrustning till bioenergianläggningar. Saxlundkoncernen omsatte räkenskapsåret 2007/2008 284 mkr, med ett positivt rörelseresultat.

Förvärvet sker för att ytterligare stärka upp Opcons växande affärsområde Renewable Energy med en internationellt stark projektorganisation med väl etablerade kund- och leverantörsnät, inte minst i Europa. Samtidigt stärker det Opcons ställning inom främst bioenergi och gör att Opcon kan erbjuda kunderna än mer av helhetslösningar.

Saxlund har idag en mycket stark ställning på inte minst den nordiska marknaden där bolaget varit verksamt i 40 år. På de snabbt växande tyska och engelska marknaderna, med höga elpriser, stor miljömedvetenhet och subventioner för förnyelsebar energiproduktion, närvarar koncernen via egna bolag medan representation i andra länder sker via 25 partners. Förutom verksamheten inom bioenergi levererar Saxlund också utrustning till slam-, slagg-, ask- samt avfallshantering.

– Vi skapar nu en väsentligt slagkraftigare organisation internationellt. Särskilt gäller det den växande bioenergi- och pelletsmarknaden där vi ser stora synergier inte minst med Opcons nuvarande dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE) som erbjuder sina tjänster till samma eller snarlika kunder. Med förvärvet av Saxlund och de synergier det medför inom produktion, försäljning och inköp räknar vi med att kunna fortsätta den kraftiga tillväxt vi inlett inom bioenergi där vi organisatoriskt också haft vissa problem att möta efterfrågan. Samtidigt får vi en ännu bättre plattform för att sälja mer av helhetslösningar till samma kunder, där våra system för waste heat recovery, antingen för elproduktion eller för torkning av biomassa, är unika på marknaden, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef, Opcon AB.

– Det här innebär också att vi skyndar på steget ut i Europa för våra produkter och system för bland annat elproduktion ur spillvärme, som Opcon Powerbox. För såväl Opcon som för Saxlund innebär det också att vi kan erbjuda en bredare produktportfölj och offerera och genomföra större projekt. När affärsområdets internationella närvaro ökas på det här avgörande sättet leder det också till möjligheter att effektivisera och koordinera produktion och säljarbete ytterligare, säger Rolf Hasselström.

Saxlund har under de senaste sex åren haft en genomsnittlig EBIT-marginal på 3 procent och har likt andra påverkats negativt av finanskris och lågkonjunktur, vilket påverkar såväl omsättning som resultat negativt. På kort sikt är därför bedömningen att såväl omsättning som resultat kommer att sjunka. Inom något år bedöms dock utsikterna för såväl stärkt lönsamhet som tillväxt som mycket goda med de stora synergier som Opcon ser i kombinationen av verksamheter. Köpeskillingen består av nyemitterade aktier i Opcon samt en kontantdel, värdet fastställs på tillträdesdagen. Transaktionen är bl.a. villkorad av att bolagsstämman i Opcon utfärdar ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en emission som avviker från befintliga aktieägares företrädesrätt.

Källa: Opcon

Publicerad 21 april 2009

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.