Oklara regler för inbrottsskydd

Vilka krav ska ställas på installationerna när det gäller inre inbrottsskydd i byggnader? Finns det några regler? Var finns de i så fall? Energi & Miljö har försökt att lösa fallet med de okända reglerna.

Inbrott via ventilationen är mycket sällsynta, men det händer. För cirka fem år sedan tog sig några personer via byggställningar upp på taket till ett nybygge på Gärdet i Stockholm. Där tog de sig vidare in genom en kombihuv (ute- och avluft) på taket där de firade sig ned cirka tre meter. Väl inne slog de sönder ljuddämparen till fläkten där de gick igenom, sparkade upp en lucka och var därmed inne i fläktrummet.
Men bytet var klent för att inte säga obefintligt. Eftersom det var ett pågående bygge hade ingen flyttat in så det fanns i princip inget att stjäla.

Ursut satte gränsen
– Jag trodde inte mina ögon när jag fick se eländet. Det fanns ju inget av värde inne i huset och de hade förstört för 200 000 kr helt i onödan, säger Marko Granroth, konsult på Sweco Systems och en av många som undrar vilka regler som gäller för inbrottsskydd.
– Vi vet bara att det är ”Ursutmått” som gäller på hålstorlek och galler utifrån, men vad gäller inne i hus mellan olika hyresgäster? Och vilka krav ställs på skyddsgallren?
Den extremt smale Ioan Ursut blev mycket omskriven då han 1989, insmord i smör, lyckades fly via ett hål i Hallfängelset som mätte 170 x 490 mm. Han har rymt ett flertal gånger från svenska och italienska fängelser. Ursut satt senast i italienskt fängelse men är fri sedan 1998 efter en allmän amnesti i Italien. Han lär dock ha haft planer på rymning innan amnestin beslutades.

Skyddsklasser
De ”okända” svenska reglerna heter SSF 200, Regler för mekaniskt inbrottsskydd, och finns hos Svenska Stöldskyddsföreningen. De tillämpas av alla försäkringsbolag och andra kravställare.
Av de tre skyddsklasser som finns är det 2 och 3 som är av intresse.
– Skyddsklass 2 gäller flertalet vanliga kontor och industrier. Finns det stöldbegärliga saker som radio, tv, guld med mera gäller skyddsklass 3, säger Jan-Peter Alm, säkerhetsinformatör på SSF, Svenska Stöldskyddsföreningen
I båda klasserna krävs inkrypningsskydd som innebär  att hål som ligger lägre än fyra meter från mark inte får vara större än 150 x 300 mm och att de ska förses med galler eller annat inkrypningsskydd. Om det går att ta sig upp via entrétak, utrymningstrappa eller på annat sätt ska fyrametersmåttet gälla därifrån.
– I SSF 200 finns inga specificerade materialkrav på gallren då reglerna ska vara materialoberoende men de ska naturligtvis klara alla de krav som standarden för galler ställer, säger Jan-Peter Alm.
Men vad gäller om det finns en kanal i en byggnad som är 2 x 2 meter med ett schakt som är 30 meter högt? Ska då varje våningsplan förses med skyddsgaller med måtten 150 x 300 mm, vilket kan bli en dyr installation?
– Ja, om det finns flera juridiska personer i en byggnad ska det finnas gränser mellan dem. Då måste man endera se till att man inte kan komma in i kanalen eller dela på den vid väggen.
Marko Granroth har granskat de funna reglerna hos Stöldskyddsföreningen men är inte helt nöjd med det han läser:
– När det gäller lås och andra skydd finns det många exempel. På vvs-sidan finns det inga exempel alls, bara funktionskrav. Det visar på osäkerhet om hur man ska göra och att man inte har tagit tag i dessa frågor på allvar hos Stöldskyddsföreningen. Det finns därmed ett stort utrymme för tolkningar som kan leda till dyra installationer. Det behövs fler konkreta exempel och anvisningar, till exempel hur tillkommande tryckfall och ljudalstring på gallren ska beräknas.

”Många oklarheter”
Han menar att det finns allt för många oklarheter:
– I Sverige ställer vi funktionskrav och som konsult föreslår man något men vad gör vi om inte produkten finns på marknaden? Vad är rimligt? Vem tar ansvar för eventuella efterkommande problem?
Jan-Peter Alm på SSF menar att det finns detaljerade anvisningar när det gäller krav på exempelvis galler:
– Det finns i standarder och då är det specificerat i antal kN eller sågminuter. Men det finns inte några dimensioner i standarderna just för att exempelvis ett galler ska kunna tillverkas i olika material bara det klarar kraven.
I reglerna för inbrottsskydd finns följande hänvisning till de standarder han talar om: ”Galler/jalusi ska vara certifierat enligt lägst klass 3 enligt Stöldskyddsföreningens norm, SSF 012 Norm för galler eller enligt SS-ENV 1627 motståndsklass 4.”

Ansvarsfrågan löst
När det gäller ansvarsfrågan menar han att det inte råder några oklarheter:
– Är villkor från kravställare, vanligtvis försäkringsbolag, uppfyllda så gäller försäkringen fullt ut, men

Lars Eriksson
Energi & Miljö 1/2010

Publicerad 22 januari 2010

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.