Nydanande passivhusprojekt i konkurs

Malmöföretaget Stanly Plåt skulle rationalisera tillverkningen av passivhus. I höst färdigställde företaget sitt pilotprojekt – men har nu tvingats i konkurs.

plathus_1.jpg

Rationellt passivhusbyggande i moduler var Stanly Plåts affärsidé. Men pilothuset blev för dyrt och knäckte ekonomin. Foto: Lars Bärtås

En glänsande rostfri fasad vittnar om att det nybyggda hyreshuset i Västra Hamnen i Malmö är något utöver det vanliga. Förutom fasaden består hela huset av fabrikstillverkade moduler i stål med isolering och installationer förberedda i bjälklagen. Bakom det nya patenterade konceptet står malmöföretaget Stanly Plåt. Företaget har utfört byggprojektet i samarbete med arkitekten Gunilla Svensson och energikonsulten Arne Håkansson. – Vår ambition var att modultillverka plåthus som uppfyller passivhusnormen och göra det på ett kostnadseffektivt sätt, säger konstruktören Tomas Johnsson på Stanly Plåt.

Individuell värme Modulsystemet innebär att huset saknar schakt och att varje lägenhet är en fristående enhet som värms upp med ett separat FTX-aggregat. Under kallperioder kan uppvärmningen kompletteras med ett eldrivet värmebatteri som installerats i ventilationskanalerna. – Varje hyresgäst kan ställa in önskvärd rumstemperatur via termostater på väggarna. Man får själv betala för eltillskottet, men använder man lägenheten på ett normalt sätt bör det räcka med aggregatets 90-procentiga värmeåtervinning, säger energikonsult Arne Håkansson.

Allt är återvinningsbart Ytterväggarna är kraftigt isolerade med 50 cm stenull och fönstren har ett u-värde på 0,6. För att minimera värmeläckaget har man låtit fasaden överlappa karmarna och isolerat runt om. – Provtryckningen har visat att huset klarar täthetskravet för ett passivhus på 0,3 l/s,kvm. Vi har räknat med en energiåtgång på 18 kWh per kvm och år, exklusive fastighetsel. En fördel med huset är att allt material är återvinningsbart och lätt att frakta, poängterar Arne Håkansson. – Om man vill flytta huset är det bara att plocka ned enheterna och köra dem med lastbil till en ny plats. Idén att rationalisera passivhustillverkningen med färdiga moduler är fullt genomförbar, anser Arne Håkansson och Tomas Johnsson. Problemet var att pilothuset blev mycket dyrare än beräknat. Enligt kalkylen skulle bygget kosta 55 miljoner kronor, men slutnotan hamnade på närmare 80 miljoner. – Det fanns flera skäl till att bygget fördyrades. Bland annat drabbades vi av en brand i produktionshallen som förstörde lagret och fördröjde arbetet nästan ett år. Ekonomin knäckte företaget, liksom det nybildade bolaget Stanly Bostäder som skulle stå som förvaltare av huset. De 28 lägenheterna är alla uthyrda och de nyinflyttade hyresgästerna får nu invänta en ny fastighetsägare.

Svåra förhandlingar – Med facit i hand borde vi ha inlett ett samarbete med ett etablerat byggföretag innan vi drog igång projektet. Byggbranschen är konservativ och det har varit svårt att förhandla med leverantörer som är ovana vid annat än standardlösningar. Med den erfarenhet vi har i dag skulle vi kunnat bygga passivhus för en mycket billigare peng, säger Tomas Johnson.

Lars Bärtås Energi & Miljö 1/2010

Publicerad 20 januari 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.