Nya sjukhuset i Borås klassat som GreenBuilding

Den tio våningar höga vårdbyggnaden på Södra Älvsborgs sjukhusområde, som NCC Construction Sverige bygger på uppdrag av Västfastigheter, har klassats som GreenBuilding. Det är en europeisk kvalitetsmärkning av energieffektiva byggnader med minimerat koldioxidutsläpp.

 

Byggnaden förbrukar cirka 60 procent mindre energi än en genomsnittlig svensk coch blir därmed en av Sveriges mest energieffektiva vårdbyggnader.

Vårdbyggnaden, som kallas Tehuset efter husets T-form, blir 20 000 kvadratmeter fördelade i tio plan. Patienterna får egna rum med hygienrum.

Tidigt satte Västfastigheter ett energimål för fastigheten på 100 kilowattimmar per kvadratmeter och år, inklusive verksamhetens elförbrukning. Snittet för svenska sjukhus energiförbrukning är 250 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Alla tekniska lösningar har värderats ur en livscykelkostnad för att säkerställa lägsta möjliga kostnader när bygganden drivs.

– När vi startade projektet var inte GreenBuilding ett mål i sig, utan att skapa en energieffektiv byggnad baserad på livscykelkostnaden. Glädjande nog kan vi i efterhand konstatera att byggnaden klarar GreenBuilding kraven, säger Bengt-Ove Ström, Västfastigheters projektledare.

GreenBuildings mål är att minska utsläppen av koldioxid, och kravet är att byggnaden har minst 25 procent lägre energianvändning än gällande norm. I november står Tehuset klart, men redan nu kan EU, efter noga beräkningar, klassa vårdbygganden som GreenBuilding.

Tehuset blir tätt och läcker nästan ingen värme. Vårdbyggnader har höga krav på luftkvaliteten, bland annat för att undvika smitta, därför installeras individuellt anpassad ventilation i varje rum.

– Samarbetet har bidragit till att målen för Tehuset kunde nås. Där har NCC:s partneringmodell spelat en viktig roll, säger Fredrik Johansson, affärschef, NCC Construction, region Väst.

Många var delaktiga i projekterings- och byggskedet, däribland ÅF Infrastruktur. Västfastigheter valde att jobba i NCC:s samverkansform partnering; en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Källa: NCC

Publicerad 28 september 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.