Nya klasser för imkanaler

restaurangkok-8.jpgImkanalsbränder är inte helt ovanliga och har blivit vanligare de senaste åren. Orsakerna kan bland annat sökas i förändrade matlagningsprocesser, med ökad användning av grillar och öppen eld i restauranger. Nu presenterar Imkanalsgruppen en trestegsmodell för materialval.

Vid öppna stekbord krävs imkanaler av rostfritt stål, enligt Imkanalgruppens nya vägledning. Foto: Ingar Lindholm

Under senare år har antalet imkanalsbränder ökat, samtidigt som det finns många uppfattningar hur och med vilka material imkanaler ska byggas. Osäkerheten kring hur säkra system ska utformas och vilka material som ska användas ledde år 2008 till att Entreprenörföretagen drog igång ett projekt med inbjudna deltagande från ett tjugotal branschorganisationer, företag och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Till osäkerheten kring materialval tillkommer också att byggnadsnämnderna, som ska kontrollera att byggreglerna följs, har utvecklat olika tolkningspraxis på grund av otydliga regler i fråga om just imkanaler.

I projektet har man först testat olika typer av tänkbara material enligt ett normalbrandtest hos SP i Borås. Detta test klarade de flesta material. I början av 2010 testades tre vanliga imkanalsmaterialmaterial svartplåt, tunnplåtskanal med gejdskarvar samt spirokanaler enligt den nya standarden för tester av imkanaler, ISO 6944-2:2009. Ingen klarade testet. Slutsatsen är därför att många imkanaler behöver byggas av rostfritt stål.

Imkanaler i tre klasser Därför har gruppen tagit fram en trestegsmodell där man föreslår hållbara kanalmaterial beroende på värmebelastning: – En klass 1-imkanal är godkänd för all typ av matlagning inklusive matlagning på träkolsgrillar och liknande. Klass 1 ska alltid väljas när man använder stekbord, fritöser och liknande öppna stek- och grillytor. I detta fall ska imkanal i rostfritt stål användas – En klass 2-imkanal är till för exempelvis elektriska pizzaugnar (ej vedeldade), varmluftsugnar, kebabgrillar, kokgrytor och liknande matlagningsanordningar som inte skapar lika mycket fett i kanalen som stekning och fritering. I detta fall kan imkanal utföras av rostfritt stål, svartplåt eller varmförzinkad plåt – Klass 3 är godkänd som imkanal för hushållsspisar i bostäder, pentryn och liknande. I detta fall kan imkanal utföras i rostfritt stål, svartplåt eller varmförzinkad plåt – I de fall systemet förses med reningsanordning av typen uv- eller ozonrening, så klassas installationen som en klass 2. En installation med fettfilter är inte en godtagbar lösning – I de fall systemet förses med släckningsutrustning, så klassas installationen också som klass 2, men hänsyn måste i detta fall tas till rensbarheten, vilken ska kunna göras med våt metod, det vill säga högtryckstvätt.

Skrifter och hemsida Som vägledning har gruppen också tagit fram ett utkast till riktlinjeskrifter (en för byggherrar/beställare/restauranger och en för branschen och myndigheter). Dessa bedöms vara klara tidigt nästa år. För att sprida information om projektet har en hemsida skapats. Hemsidan nås på www.imkanal.se. Där kan man också se filmer med de tester av olika imkanalsmaterial som utförts.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 12/2011 sid 35  

Publicerad 13 december 2011

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.