RADON | 3 nov 2022

Ny vägledning för radonmätning i skolor och förskolor

Strålsäkerhetsmyndigheten har nyligen gett ut en ny vägledning kring radonmätning i skolor och förskolor. Nytt är bland annat att uppföljande radonmätningar ska genomföras med elektroniska instrument i stället för med korttidsdosor och att man följer samma procedur som för arbetsplatser om radonhalterna ligger över referensvärdet 200 Bq/m3.

Ny vägledning för radonmätning i skolor och förskolor
Strålsäkerhetsmyndigheten har nyligen gett ut en ny vägledning för radonmätning i förskolor och skolor. Foto: Radonova

Den nya vägledningen ersätter den tidigare kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor som publicerades 2006 av Socialstyrelsen. När man mäter radon i skolor och förskolor gäller generellt sett metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser. Vägledningen förtydligar hur urval av lokaler i skolor och förskolor kan göras vid mätning av radonhalten samt redogör för vad som bör göras när den nationella referensnivån för radonhalt överskrids efter en långtidsmätning.

Johan Olsson, Radonovas expert på arbetsplatsmätning, är övertygad om att vägledningen kommer att ha en viktig och positiv inverkan på arbetet med radon i skolmiljö.

– Det är väldigt positivt att det nu finns en vägledning som är i samklang med den aktuella metodbeskrivningen för arbetsplatser. Vägledningen beskriver tydligt att metodbeskrivningen för arbetsplatser ska användas vid uppföljande radonmätningar. Min förhoppning är att kommuner som inte kommit så långt i sitt arbeta med tillsynen av skolor nu har tydligare riktlinjer för hur radon ska mätas och redovisas.

Jag hoppas och tror att det kommer bidra till att elever och personal på Sveriges skolor ska känna sig trygga i att det inte förekommer förhöjda radonhalter i skolan under arbetstid.

Syftet med vägledningen är att tydliggöra att vid mätning av radonhalter i skolor och förskolor är det primärt elevernas eller barnens miljö i skola och förskola som ska undersökas. Vägledningen riktar sig i första hand till kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö-och hälsoskyddsområdet. Vägledningen kan även användas av verksamhetsutövare som bedriver verksamhet inom skola och förskola och som omfattas av kommunernas tillsyn.

– Radonhalten i en skola kan precis som på andra arbetsplatser skilja mycket under och utanför verksamhetstiden. Därför är det viktigt att radonsänkande åtgärder är baserade på de radonhalter som elever och personal utsätts för (korrigerat årsmedelvärde under arbetstid) så att åtgärder som kostar i el och energi inte utförs i onödan. Den aspekten har heller aldrig varit viktigare än nu, fortsätter han.

 

 

Publicerad 3 november 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.