Byggnadsminne | 2 jun 2022

Ny storhetstid väntar Kungshuset i Lund

Kungshuset i Lund kommer att vara färdigrenoverat nästa sommar. Då ska universitetets ledning flytta in i det drygt 400 år gamla huset.

Ny storhetstid väntar Kungshuset i Lund
Kungshuset ligger i Lundagård, Lunds äldsta park och universitetets historiska kärna. Foto: Stefan Larsson

Arkeologiska fynd av golv och väggar från 1000- och 1100-talen har försenat renoveringen.

Kungshuset ligger i Lundagård, Lunds äldsta park och universitetets historiska kärna. Från början fungerade huset som residens åt den danske kungens länsman och som bostad åt kungen vid hans besök i Lund, knappt fyra mil rakt öster om Köpenhamn.

Kungshuset har byggts om i flera omgångar och under de senaste seklerna har det framför allt använts som undervisningslokaler. Fram till för bara några år sedan hade filosofiska institutionen sin verksamhet där. Huset har även inrymt ett astronomiskt observatorium, en anatomisk teater och universitetsbiblioteket.

Efter renoveringen ska Kungshuset fungera som kontor åt universitetsledningen och dess staber, totalt cirka 40 arbetsplatser.

– Huset har ett stort kulturhistoriskt värde som ska värnas. Vi kommer bland annat att återskapa några av husets salar och anpassa dem till en gemensam arbetsyta, säger Stefan Larsson som är projektledare på Statens fastighetsverk.

 Tillgängligheten, brandsäkerheten och inomhusklimatet behöver förbättras för att klara dagens krav.

Det blir en ny entré mot Universitetsplatsen och ett nytt trapphus med hiss. I dag finns det två spiraltrappor som betjänar ett par av våningsplanen samt i söder det trapptorn som blivit byggnadens kännemärke. Genom tornet går den berömda vindeltrappan i ek från 1732 som Karl XII enligt en vida spridd, men felaktig, sägen ska ha ridit uppför.

– Han hade varit död i flera år när trappan byggdes. Däremot kan han ju ha ridit uppför den trappa som fanns där tidigare, säger Stefan Larsson.

I samband med de arkeologiska utgrävningar som gjordes inför byggandet av byggnadens hisschakt påträffades golv och väggar från 1000- och 1100-talen. De tros vara rester av det gamla ärkebiskopsresidenset.

– Upptäckten gjorde att vi fick projektera en ny lösning för att de gamla golven och väggarna skulle kunna vara kvar, om än dolda. Vi kan till exempel inte använda den hissgrop som vi hade tänkt från början och det får bli en hydraulhiss istället för en linhiss.

Stefan Larsson, Statens fastighetsverk. Foto: Privat

Ombyggnationen av Kungshuset omfattar 1 500 kvadratmeter.

– En stor del av de tekniska installationerna har uppnått sin tekniska livslängd, är i princip uttjänta och behöver ersättas.

Husets ventilation, till exempel, saknar godkänd OVK-besiktning.

– Det gamla ventilationssystemet ska rivas ut och ersättas av ett nytt. På plan fyra ska det byggas två nya ventilations- och teknikrum plus ett speciellt datateknikrum. På det planet kommer även fikarummet att ligga samt ett större konferensrum.

Byggnaden ska försörjas av två luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare. Det ena har ett maxflöde på 3 600 kubikmeter per timme (en kubikmeter per sekund) och det andra ett maxflöde på 5 040 kubikmeter per timme (1,40 kubikmeter per sekund).

– Det blir vav-system med tilluftsdon från Lindinvent, säger Stefan Larsson.
Kontoriseringen gör att det blir en kraftigt förändrad rumsindelning och ny kanaldragning.

– Det blir även nya elledningsdragningar och elinstallationer. Det är inte lönt att spara de gamla. Den nya rumsindelningen kräver en helt annan täthet på installationerna än tidigare.

Styrning av ventilationen ska bland annat ske med hjälp av rumsgivare.

– Byggnaden kommer att vara uppkopplad mot vår driftorganisation i Lund.

Sedan tidigare försörjs byggnaden av värme via fjärrvärmenätet.

– Vi kommer att använda befintligt värmesystem och den nuvarande undercentralen.

Helt och hållet?
– Det blir en del anpassningar, men inte speciellt mycket. Tappvatten och avlopp blir nytt.

Fönstren ska renoveras. Det är dock inte aktuellt att sätta in energi­glas.

– Jag tror inte att vi hade fått tillstånd till det om vi hade sökt. Kungshuset är ett statligt byggnadsminne.

Entreprenadsumman är på cirka 45 miljoner kronor.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 2 juni 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.