ISO-standard | 26 okt

Ny standard gör det lättare att jämföra molekylärfilter

ISO 10121-3 är den första molekylära standarden gällande tilluftsfilter för allmän ventilation i kommersiella och offentliga byggnader. Filtertillverkaren Camfil välkomnar den nya klassificeringsstandarden som tydligt visar verkningsgrad och kapacitet hos molekylärfiltren.

Ny standard gör det lättare att jämföra molekylärfilter
I Camfils forsknings- och utvecklingscenter i Trosa, testas och klassificeras molekylära filter enligt den nya standarden ISO 10121-3. Foto: Camfil

Med ISO 10121-3-standarden finns det nu ett gemensamt mått på hur effektiva luftreningslösningarna, svaveldioxid, (SO2), kvävedioxid (NO2) samt ozon (O3). Konsulter och slutanvändare får tack vare ISO 10121-3 en tydlig specifikation då standarden fastställer minimikraven för molekylära filter i luftbehandlingsaggregat (AHU).

Standarden möjliggör jämförelser mellan olika filtermodeller och filtreringslösningars prestanda, verkningsgrad och kapacitet, det blir då lättare att välja rätt filter beroende på utomhusluftens kvalitet.

Under de senaste 60 åren har Camfil tillhandahållit molekylära filter för allmän ventilation.

– En av de stora utmaningarna för våra kunder har varit bristen på standarder som gör det möjligt att göra en rättvis och tillförlitlig jämförelse mellan olika filterlösningar. Världshälsoorganisationen beslutade nyligen att skärpa sina rekommendationer gällande människors exponering för ozon samt kvävedioxid. Den nya standarden ISO 10121-3 för gasformiga föroreningar kom därmed att bli en hörnsten för hela luftreningsbranschen, på samma sätt som ISO16890 blev en global referens för partiklar, säger Alain Bérard, President Marketing and Sales på Camfil.

Källa: Camfil

Publicerad 26 oktober 2023

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.