ENERGIMÄRKNING | 28 mar 2017

Ny energimärkning ska underlätta för konsumenten att göra medvetna val

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen är överens om att ändra energimärkningen i EU. Den nuvarande märkningen med A+++ till G ersätts av skalan A till G och ska göra det lättare för konsumenten att göra medvetna och energismarta val.

Energimärkningen synliggör produktens energianvändning. Märkningen finns bland annat på de flesta vitvaror, på tv-apparater, lampor, alla typer av värmepumpar, varmvattenberedare och på däck och är gemensam för EU-länderna.

Sedan energimärkningen startade år 1994 har produkterna blivit mycket mer energieffektiva. Märkningen har drivit på utvecklingen så pass att nya klasser, A+, A++ och A+++ tillkom, men dessa klasser räcker inte till längre.

– Nu återgår vi istället till en skala från A till G. Det blir lättare för konsumenten att göra ett medvetet val, medan tillverkarna premieras för sina energieffektiva produkter. Det gör att märkningen fortsätter att driva utvecklingen mot mer energi- och resurseffektiva produkter, säger Carlos Lopes, senior rådgivare på Energimyndigheten, som har varit med i förhandlingarna av den nya energimärkningen.

En ny databas gör det lättare att jämföra olika produkter

Parlamentet, Rådet och Kommissionen enades också om att det nya ramverket ska innehålla:

En databas som innehåller alla energimärkningsetiketter och relaterad information. Databasen ska vara offentlig och ge konsumenter möjlighet att bättre jämföra olika produkters prestanda och energianvändning.

Alla produkter som omfattas av energimärkningen ska registreras i en databas. Databasen ska underlätta för EU-länderna att kontrollera så att produkterna följer energimärkningen.

– Det nya ramverket hjälper konsumenten att hitta den produkt på marknaden som har bäst prestandaenergi- och resurseffektivitet, och som är billigast i drift. Dessutom blir det enklare att hitta de tillverkare som inte följer reglerna, säger Anna Johansson Norlén, enhetschef på Energimyndigheten.

TV-apparater och vitvaror omfattas först av den nya energimärkningen

Den nya energimärkningen är ett resultat av förhandlingar mellan Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen och träder i kraft under sommaren. Europaparlamentet och Rådet måste först formellt godkänna förslaget. Därefter kommer det att ta cirka 15 månader för den nya energimärkningen att nå butiken. Först på tur står TV-apparater och vitvaror.

 

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 28 mars 2017

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.