Museikrav kan mjukas upp

Det är nödvändigt att lätta på de strikta kraven för inneklimat på museer, hävdade Cecily Crzywacz från Getty Conservation Institute på Ashres vintermöte i Florida. Frank Mills redovisade brittisk forskning om kulturbyggnaders inneklimat.

I dag ställs ofta hårda krav på inneklimatet på museer, bibliotek och arkiv, krav som ofta inte kan uppfyllas i äldre byggnader och som kan komma på kollisionskurs med önskemål om att minska energianvändningen. Frank Mills, från Sinclair Knigth Merz Consulting i Manchester, Storbritannien, har studerat förutsättningarna för att skapa ett bra inneklimat i historiska byggnader. Han visade vid Ashraes vintermöte i Orlando, Florida, en rad exempel på brittiska slott och herrgårdar som innehåller dyrbara konstsamlingar.
– Ta till exempel Castle Howard, byggt 1699. Det är ett fantastiskt bygge för sin tid, men luftkvalitet fanns inte i tankevärlden då, sade han.

Äldre byggnader ofta acceptabla
Även om temperatur och luftfuktighet är svåra att kontrollera, håller de flesta äldre byggnaderna ändå en acceptabel nivå när det gäller luftens renhet, enligt Frank Mills.
– Husen är ofta byggda avsides på stora ägor, med fin luft. Då är det värre med kulturbyggnaderna i London. På till exempel British Museum håller personalen medvetet de känsligaste objekten så långt från entrén som möjligt och de flesta föremålen förvaras i montrar, sade han.
Ofta, menade Frank Mills, har en äldre byggnad stor potential att lagra fukt och därmed skapa en relativt jämn luftfuktighet. Men de klarar inte hur stora svängningar som helst, och stora mängder besökare kan leda till höjda fukthalter. Mycket forskning återstår inom området, modelleringsverktygen kan förbättras och det behövs fler mätresultat.

Bibliotek med robotbibliotekarier
Han beskrev också en annan ytterlighet, nationalbibliotekets huvudlager i Yorkshire. Lagret är helt och hållet bemannat av robotar som sorterar böckerna längs de drygt 250 hyllkilometrarna. Luften är berikad med kväve för att minska brandrisken och lagret saknar belysning. Inneklimatet är fullständigt anpassat till böckerna.
Cecily Crzywacz från Getty Conservation Institute talade också om inneklimat i specialbyggnader. Hon framhöll att det är samlingen som är ingenjörens kund, inte beställaren, och att det är viktigt att ha med alla yrkesgrupper i arbetet med inneklimatet redan från början.
– Målet är att hantera risker, för risker går aldrig att undvika helt, sade hon.

De enskilda objektens behov glöms
Hon menade att det är problematiskt att kraven på 21 grader C och 30 procent luftfuktighet, hämtade från Gary Thompsons bok från 1978, fått så stort genomslag att man inte längre ser till de enskilda objektens behov.
– Kraven är inte att rekommendera till precis allting, men de används så, sade hon.
Ytterligare ett problem med det stora genomslaget är att det är svårt att förändra rekommendationen, även om det kommer att bli nödvändigt.
– Kraven på hållbarhet och nya forskningsresultat kommer sannolikt att ändra på riktlinjerna, sade hon.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö 3/10

Publicerad 17 mars 2010

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.