värmeåtervinning | 8 mar 2023

Miljövänlig värmeåtervinning med koldioxid som köldmedium

Delta Lift Energy är ett system för värmeåtervinning med koldioxid som köldmedium i värmepumpen. Syntetiska köldmedier undviks samtidigt som både verkningsgrad och effekttäckning ökar jämfört med en traditionell värmepump.

Miljövänlig värmeåtervinning med koldioxid som köldmedium
Designationen är en av pionjärerna som bostadsrättsförening med DLE-system (Delta Lift Energy). Foto: Brf Designationen

I Designationen på Söder i Stockholm installeras värmeåtervinningssystemet Delta Lift Energy (DLE), vilket bland annat innebär att koldioxid används som köldmedium i värmepumpen. Tekniken är i bruk sedan tidigare, till exempel vid Sånga hotell och konferens på Ekerö, men Designationen är en av pionjärerna som bostadsrättsförening med DLE-system.

DLE framhålls som ett miljövänligt och energieffektivt system för värmeåtervinning i fastigheter. De syntetiska köldmedier som är i bruk i dag förstör inte ozonlagret. De är dock kraftiga klimatgaser, ofta flera tusen gånger så starka som koldioxid. Även om de används i slutna system läcker en stor del av gaserna ut efter hand. Vanliga kylmaskiner och värmepumpar är därför ett stort klimatproblem och de syntetiska köldmedierna är på väg att fasas ut eller förbjudas inom EU.

Patrik Larsson, vd och teknisk chef på Labkyl. Foto: Privat

Patrik Larsson är vd och teknisk chef på Labkyl. Han har arbetat med naturliga köldmedier i flera decennier och har tagit fram DLE-konceptet för värmepumpar. Han säger:

– Det är ett ständigt problem med syntetiska köldmedier och det finns ingen framtid för dem. Vi har arbetat aktivt för att kunna byta ut dem mot koldioxid i värmepumpar, och när vi lyckades visade det sig att värmepumpen dessutom fick en högre verkningsgrad.

Designationen ligger vid Södra station på Södermalm och består av 240 lägenheter och 30 lokaler. Husen, som är byggda i slutet av 1980-talet, har FX-ventilation med fläktar som suger ut luften och till­l­uft från fönstren. På taket i var och en av föreningens åtta trappuppgångar sitter det en stor frånluftsfläkt dit luften från lägenheterna förs.

När DLE-systemet installeras placeras ett batteri med vattenkrets i frånluftskanalerna vid varje fläkt och kopplas till en undercentral där värmepumpen är placerad. Vattentemperaturen som kommer från batteriet håller 18–19 °C (en uppskattning eftersom ingenting är driftsatt än) och går tillbaka till batteriet med en temperatur på några plusgrader (varierar beroende på effektbehov).

Fakta

Brf Designationen

  • Brf Designationen är en bostadsrättsförening i Maria Magdalena församling vid Södra station på Södermalm i Stockholm
  • Föreningen består av 240 lägenheter i 15 trapphus, 17 lägenheter är hyresrätter, resterande bostadsrätter
  • Husen byggdes 1988
  • Designationen hyr även ut affärslokaler

Källa: Brf Designationen

Jonathan Hall, projektledare på Fastighets­ägarna. Foto: Privat

– Det är en enda stor pump för alla 240 lägenheter. Den fungerar som en vanlig värme­pump, men eftersom man kan jobba med högre tryck när man använder koldioxid som köldmedium utvinns mer energi från temperaturskillnaden, säger Jonathan Hall, projektledare på Fastighets­ägarna.

Eftersom koldioxid har andra gränsvärden än traditionella köldmedier kan vattnet från värmepumpen hålla höga temperaturer, upp till 75–80 grader, utan att systemet överbelastas. Det ger en hög effekttäckning och behovet av att köpa in spetsvärme minskar.

Under vår, sommar och höst ska systemet kunna drivas enbart med elen som används till värmepump och fläktar. Värme och varmvatten produceras med värmepumpen.

– Solinstrålning på fönster, matlagning, lampor och människorna själva genererar värme. Istället för att bara släppa ut den energin tar vi vara på den och skickar tillbaka den hela tiden, säger Patrik Larsson.

På vintern, när det blir kallt, behöver det som kyls ut genom väggarna kompenseras med fjärrvärme. Ett sådant tillskott skulle man kunna få via en luft- eller bergvärme­pump, men det finns alltså inte i Designationen. De prognoser som gjorts visar att återvinningen kommer att stå för 75 procent av bostadsrättsföreningens energibehov för värme och varmvatten.

När det gäller ekonomin påverkar energipriserna kalkylen och just nu ligger elpriserna högt.

– Kalkylerna ser annorlunda ut nu jämfört med när investeringarna i projektet gjordes och det är tuffare för värme­pumpar i dag. Men det är alltid en god idé att återvinna energi. Intresset för att göra investeringar i värmeåtervinning har aldrig varit så stort som det är nu, säger Jonathan Hall.

Text: Lena Frändberg

Publicerad 8 mars 2023

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.