TEMA: RENOVERING | 16 nov 2022

Miljonprogrammet får nytt liv – och prisas

Grönkulla etapp 3 på Drottninghög i Helsingborg har utsetts till Allmännyttans bästa renovering 2022. Projektet är en del av en långsiktig omvandling av det klassiska miljonprogramsområdet.

Miljonprogrammet får nytt liv – och prisas
Sju av tio hyresgäster valde att byta ut köket. Tappvattenstammar, avloppsrör och varmrör har bytts ut i sin helhet. Foto: Helsingborgs kommun

Drottninghög i Helsingborg är ett så kallat utsatt område med miljonprogramsbebyggelse från 1960-talet. Kommunen driver sedan länge ett projekt för att omvandla stadsdelen till en mer trivsam och trygg plats. Med varierad nybyggnation och genomtänkta renoveringar vill man öka områdets attraktivitet. I våras fick en sådan renovering, kallad Grönkulla etapp 3, priset för Allmännyttans bästa renovering 2022.

”För ett förnyelsearbete utöver det vanliga där miljonprogrammets goda sidor bevarats och en mycket god boendemiljö har skapats”, skriver juryn i sin motivering.

I Grönkulla etapp 3 har fyra trevåningshus med 93 lägenheter rustats upp både in- och utvändigt. Renoveringen har innefattat stambyten, nytt ventilationssystem och klimat­skal, nya badrum och kök (valfritt), och uppfräschade innergårdar med utbytt markbeläggning och nya mötesplatser.

– Det är både ett underhållsprojekt och en utveckling av området. Attraktivitet och trygghet är två viktiga aspekter, likaså energibesparing. Vi har också försökt att så långt det är möjligt behålla planlösningarna och de attribut som är klassiska för husen från den här tiden, säger Håkan Andersson, Helsingborgshems projektledare.

I våras fick området Grönkulla etapp 3, priset för Allmännyttans bästa renovering 2022. Foto: Helsingsborgs kommun

De fyra husen på Grönkullagatan 29–35 var tidigare täckta av eternitplattor. De har tagits bort och ersatts av vit putsad fasad över en tilläggs­isolering med 200 millimeter sten­ull. Bröstningar och gavlar i tegel har rivits för att kunna lägga till isolering, sedan har nya väggar teglats upp för att behålla det tidigare utseendet.

De relativt små badrummen har renoverats med bibehållen storlek, så att väggarna inte har behövt flyttas. I stället har placering av toaletter och handfat, liksom av avlopp och golvbrunn, ändrats för att förbättra tillgängligheten. Tappvattenstammar, avloppsrör och varmrör har bytts ut i sin helhet. Sju av tio hyresgäster valde att byta ut köket. Med den valfriheten, som även gällde inglasning av balkonger, kunde hyresgästerna själva påverka både sin boendemiljö och storleken på hyreshöjningen.

Målet är en 30-procentig energibesparing men den nivån är inte verifierad än.

Det ursprungliga ventilationssystemet bestod av friskluft in genom fasaden och frånluft ut genom fläktar på taken. Det har bytts ut mot FTX-aggregat med både till- och frånluft som installerats i varje lägenhet och som sparar energi genom värmeåtervinning. Den andra stora energibesparande åtgärden är bytet av klimatskal med tilläggsisolering.

–  Målet är en 30-procentig energibesparing men den nivån är inte verifierad än. Efter två år görs en energideklaration som kommer att visa hur vi har lyckats, säger Håkan Andersson.

Projektet är en del av IVL Svenska miljöinstitutets satsning Klimatkrav till rimlig kostnad som handlar om att ta fram vägledning och stöd för klimatberäkningar och utsläppskrav på byggnadsprojekt. Helsingborgshem har erfarenheter av att jobba med klimatkrav vid nybyggnation men inte vid renoveringar. De är med för att lära sig och ser Grönkulla 3 som en grund inför framtiden. Under projektet har man lärt sig att det är smart att välja ut ett fåtal byggdelar och ställa krav på dem.

– Om man vet att det är mycket ytskikt som ska bytas ut eller många FTX-aggregat som ska installeras, då kan man anta att de utgör en stor del av klimatpåverkan och välja att ställa krav specifikt på dem, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig på Helsingborgshem.

Fakta

Juryns motivering

  • ”För ett förnyelsearbete utöver det vanliga där miljonprogrammets goda sidor bevarats och en mycket god boende­miljö har skapats. Man har på ett fint och omsorgsfullt sätt även förstärkt 60-talsarkitekturen och dess kvaliteter. Bra materialval och omtanke om utemiljön som skapar behagliga utrymmen mellan husen. Snygg lösning för avfallshantering och ett stort fokus på trygghet och trivsel där dialogen med de boende varit central”.

Håkan Andersson pekar på att 30 procent av hyresgästerna valt att behålla köket i befintligt skick, vilket innebär mindre materialåtgång och lägre klimatpåverkan. Vardagsrum och sovrum berörs inte alls av renoveringen eftersom de ingår i det hyresgäststyrda underhållssystemet (hlu).

Även innergårdarna på Grönkulla­gatan har fräschats upp och fått liv, och nya mötesplatser med en snabbtvättstuga i markplan, uteplatser, källsortering och planteringar med perenner och buskar har skapats. Renoveringen har också underlättat för cyklister genom lättillgängliga cykelparkeringar och nytt cykelrum på gården.

”…med omtanke om utemiljön som skapar behagliga utrymmen mellan husen”, som juryn skriver i motiveringen till Allmännyttans pris för Årets bästa renovering.

Text: Lena Frändberg

Publicerad 16 november 2022

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.