Markkanal gjorde effektiva hus effektivare

Markförlagda tilluftskanaler kan ge bra energitillskott, och god energieffektivitet kan uppnås enkelt. Det är två av slutsatserna från en studie av lågenergihus i Umeåområdet.Sex hus har studerats under ett till två år av forskare vid Umeå universitet. Bland annat har luftomsättning, temperatur och köpt energi har mätts upp. Studien visar att det går att bygga effektiva standardhus.
– Många tror att det krävs många speciallösningar för att nå så här långt i energieffektivitet, men det är inte så. De flesta av de här husen är standardhus med lite mer isolering och bättre täthet. Det är uppföljningen av tätheten som är viktig, säger Christer Johansson, projektledare, Esam AB, och en av forskarna bakom studien.

En intressant detalj är mätresultaten för markförlagda tilluftskanaler, som finns vid två hus. Kanalerna förvärmer tilluften på vintern. Av de två kanalerna som ingick i studien var den längre, på 36 meter, den som fungerade bäst. Den ersatte helt behovet av eftervärmning av tilluften och forskarna beräknade tillskottet till 1 386 kWh värmeenergi. Vid temperaturer på -25 °C fick ventilationsaggregatet luft som höll +2 °C från kanalen.
– Markkanalen bidrar mycket i relation till investeringskostnaden, men det är viktigt att komma ihåg att den måste rensas regelbundet, säger Christer Johansson.

Den arkitektoniska utformningen är också viktig för energieffektiviteten. Den allra effektivaste villan i studien, Villa Falk, tjänade på att rumsvolymerna var stora. Där sänkte ägarna tilluftsflödet till 0,2 omsättningar per timme vilket.

Hur har ni kontrollerat luftkvaliteten inomhus?
– Det har vi inte gjort. Projektet var väldigt inriktat på att mäta energi och fukt i konstruktionen och vi klarade inte kostnadsmässigt att få med luftkvaliteten. För en fortsättning krävs medfinansiering och i det här fallet är ingen intresserad, säger Christer Johansson.
De fyra villornas energianvändning enligt BBR varierade från 59,7 till 91,8 kWh/kvm,år och flerbostadshusen använde 68 respektive 75,5 kWh/kvm,år.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 10

 

Publicerad 22 februari 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.