Många tolkningar av NZEB

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) stod i fokus på Rehvas konferens, som hölls i samband med årsmötet.

I år arrangerade Rehva för första gången en öppen tvådagarskonferens i samband med sin generalförsamling. Det var den estniska motsvarigheten till EMTF (EKVU) som stod värd för arrangemanget, som lockade drygt 250 deltagare från hela Europa. Konferensen bjöd på två intensiva dagar av högkvalitativa föredragningar av speciellt inbjudna europeiska experter. Den första dagen handlade helt om EU:s energidirektiv och NZEB. Den andra dagen bjöd på presentationer om energi- och miljöklassning av byggnader.

Det stod tidigt klart att det finns stora tolkningsskillnader i begreppet NZEB – något som påpekades upprepade gånger under båda konferensdagarna. Nettoenergibyggnad, näranollenergibyggnad, plusenergibyggnad och lågenergibyggnad var fyra olika innebörder som begreppet NZEB fick bära under konferensens presentationer. De två första tolkningarna torde vara mest rättvisande, eftersom förkortningen står för Net Zero Energy Building eller ibland Near Zero Energy Building.

Jyri Nieminen, VTT Research Centre, Finland, samlar på definitioner av NZEB och har nu 18 olika definitioner.
– Det är mycket bra – då finns alltid någon definition som fyller ens syfte, skojade han.

Nieminen menar att det i dagsläget inte är kostnaden för NZEB som är det största problemet. De största hoten mot NZEB är enligt honom bristen på kompetens i design och konstruktionskvalitet, och dessutom långa, kalla vintrar.

Det är inte bara definitioner av NZEB som uppvisar stor variation. I hela världen finns i dag långt över hundra olika klassificeringssystem för byggnader. Av dessa är ett 30-tal de mest kända och använda. Henrik Voll från Tallinns tekniska universitet gav några exempel på hur olika klassificeringssystem faller ut. Bland annat visade han bilder från en kontorsbyggnad i Portland som klassats med Leed Guld – men 80 procent av kontorsrummen i byggnaden är fönsterlösa trots att byggnaden har glasfasad.

Henrik Voll ställde frågan hur man kan garantera att utvecklingen inte avstannar när byggnader kan på guld- och platinaklassning redan i dag. Han menade att denna fråga är svår att lösa, bland annat eftersom Leed bara ger fyra poäng för ”innovativ byggnad”.

Av Signhild Gehlin, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 70-71

  • NOTISER

Nya guideböcker
Två nya Rehva-guideböcker har kommit ut. Rehva Guidebook No 14 har titeln ” Indoor Climate Quality Assessment” och ger vägledning i hur man praktiskt mäter och redovisar inomhusklimat i byggnader. Rehva Guidebook No 15 heter ”Energy Efficient Heating and Ventilation of Large Halls”. Den har fokus på moderna metoder för design, kontroll och drift av energieffektiva värmesystem för stora ytor och industrilokaler. Båda böckerna går att beställa genom EMTF:s hemsida.

SG

Holländsk student tog priset
Rehva arrangerar numera årligen en tävling för studenter som studerar inomhusmiljö och energieffektivitet i byggnader på högskola och universitet. Rehvas medlemsorganisationer har rätt att nominera en tävlande per land. I årets tävling gick fem deltagare till final.
Vann gjorde Roel Loonen, student från Tekniska universitetet i Eindhoven i Nederländerna, med sitt arbete ”Overview of 100 Climate Adaptive building shells”.
Roel Loonen var glad över sin seger och kommenterade den såhär:
– Det är en märklig situation att presentera mitt arbete här, eftersom jag i mitt arbete förespråkar mindre installationsteknik i byggnader.
Nästa års studenttävling avgörs vid Rehvas årsmöte och konferens i Timisuara i Rumänien i mars 2012.

SG

EPBD och ekodesign
Från EU-kommissionen rapporterade Michaela Holl och Ismo Grönroos-Saikkala. I den omarbetning av EPBD som kommer att börja gälla från 2013 tas nu för första gången kostnadseffektivitet med som ett kriterium för byggreglerna. Tanken är att detta ska hjälpa medlemsländerna att anpassa reglerna efter lokala förhållanden. Några kriterier för beräkningarna ska dock vara gemensamma: 3 procent ränta, 20 års betalningstid för kommersiella lokaler, 30 års betalningstid för bostäder och offentliga byggnader.
Ismo Grönroos-Saikkala kommenterade EU-reglerna för vvs-komponenter baserat på Ekodesigndirektivet. Han påpekade att entusiasmen för direktivet var stor till en början, men på senare tid har entusiasmen dämpats. Så fort frågorna kommer ner på en nivå som påverkar allmänheten, så blossar motsättningar upp om vad som ska tillåtas.
EU-kommissionen vill nu ha in synpunkter och kommentarer från branschen att ta upp i det vidare arbetet. Man kan följa arbetet genom www.ecohvac.eu.

SG
Svårt för Storbritannien att nå målen
Donald Leeper från Cibse, den brittiska ingenjörsorganisationen, illustrerade den närmast hopplösa situation Storbritannien befinner sig i när det gäller att hinna med målsättningarna för EPBD och NZEB. I Storbritannien finns i dag cirka 26 miljoner byggnader. Det innebär att om målen ska klaras måste ungefär en byggnad per minut konverteras till NZEB-standard – under de närmaste 40 åren. Samtidigt minskar allmänhetens intresse för miljöfrågor i Storbritannien. Leeper förordade inte mer forskning i detta läge – enligt honom finns redan långt mer forskning än vad industrin drar nytta av.

SG

  • Fakta Läs mer
    Alla presentationer från Rehvas konferensen finns att ladda ner från www.rehva.eu.
Publicerad 23 augusti 2011

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.