Lyxigt spa för 100 miljoner

Grand Hôtel i Stockholm har investerat 100 miljoner kronor i en av Sveriges mest påkostade och på förhand omtalade spaanläggningar. Anläggningen är intressant även bakom kulisserna.

Om man hyr sig en av de två sviterna på Stockholms kanske mest fashionabla spaanläggning, Raison d’Etre på Grand Hôtel, får man inte bara en betagande utsikt från bubbelpoolen. Den nya anläggningen är också avancerad ur vvs-teknisk synvinkel.
Det hela började för fem år sedan då Grand Hôtel i Stockholm köpte grannfastigheten, det så kallade KAK-huset, även kallat det Burmanska huset. Året därpå beslutades att bygga om delar av den nyinköpta fastigheten till spa tillsammans med spakonsulten Raison d’Etre, som sköter driften av anläggningen.
Spaanläggningen omfattar förutom de två spasviterna, även behandlingsrum, gym och såväl kalla som varma pooler. Den totala ytan är 1 200 kvadratmeter, fördelat på en 900 kvadratmeter stor spaavdelning och ett gym på cirka 300 kvadratmeter.
Eftersom man har ambitionen att ge gästerna en stor variation på badande, ställs också krav på installationstekniken, med alltifrån iskall ishinksdusch och  kylig ”nordisk” badbassäng till ångbastu och mer traditionell bastu.

Naturinspirerad arkitektur
Anläggningen är ritad och inredd av arkitekten Per Öberg. Kalksten från Gotland är det dominerande stenmaterialet och poolernas bottnar är täckta med svart skiffer från Grythyttan. Särskilda skärgårdsmotiv har också återskapats i stora mosaikverk i utvalda delar i spaanläggningen, där varje enskild mosaiksten är handplockad från Italien. För projektledning och som beställarombud har Hifab anlitats. Johan Liderfors, projektledare hos Hifab, berättar att i största möjliga mån har lokala, svenska material använts. Alla material är omsorgsfullt utvalda för att minimera påfrestningen på miljön.
– De flesta spaanläggningar byggs ju på kontinenten eller i USA, där man har en speciell arkitektur. I detta fall tänkte vi att anläggningen skulle präglas av nordisk natur med inslag av svensk skärgård, liksom att vi använde i första hand svenska vvs- och installationsprodukter för att få närhet till service och garanti.

Pool och faciliteter
I anläggningen finns ångbastu, upplevelseduschar, jacuzzi, sex behandlingsrum, gym, servering med hälsoprofil och de kalla nordiska baden, men det är den gemensamma poolen på 50 kvm som utgör navet i spaanläggningen. Också här finns ett starkt inslag av miljötänkande. Bland annat har ett särskilt påkostat reningssystem installerats där UV-ljus och sandfiltersystem bestående av tre filterbehållare med en sammanlagd volym på 3 kbm sand, som konstant renar 33,8 kubikmeter vatten i timmen. Detta reducerar användningen av klor – som man tillverkar själv – till ett minimum, vilket gör att det inte luktar klor i luften. Klor- och pH-halt mäts en gång per dag. Vidare används speciellt framtagna rör av polyetylen som har en mindre miljöpåverkan än traditionella rör. Vanliga rostfria rör eller stålrör går inte att använda i denna korrosiva miljö.

Förutom den gemensamma poolen finns mindre pooler i anslutning till bastuanläggningen för damer respektive herrar. Som illumination till poolen finns två gasdrivna eldslågor, som ska illustrera facklor, med en värmeeffekt på 10 kW vardera. Dessa och ytterligare en gasdriven eldslåga har en gemensam rökkanal, ut i det fria. Dimensionerande yttemperatur i kanalen ska inte överskrida 90 grader C. Överskrider temperaturen detta stängs brandgasfläkten och gasförsörjningen av och lågorna släcks direkt. I poolen har man också belysning i form av diodlampor.

Ångbastu
I anslutning till poolen finns också ångbastu med en stensits med inbyggd värme. För att göra ångan – som tillförs rummet via två ångspjut från installationsutrymmet under golvet – mindre ”vattendoftande” tillsätts en mycket liten del eterisk olja. Ångan blir på detta sätt något korrosiv, så därför är frånluftkanalerna utförda i plast. De metalldelar som ändå måste finnas i anslutning till ångrummet är av tvåkomponentlackat rostfritt stål, som sägs klara korrosionskraven.
– För att trimma in anläggningen och få en så jämn temperaturgradient i hela rummet som möjligt har vi termograferat hela rummet för att se vilka temperaturskiktningar som uppstår vid olika driftfall. Målet är att det ska vara 45 grader i komfortzonen, cirka 48 grader i takhöjd och 39 grader vid golvet, berättar Johan Liderfors. Styrningen av ångan sker via en givare placerad 1,10 m upp på en vägg.

Under golvet
Teknikutrymmet med sandfilter, vatten- och ventilationsutrustning är placerat i ett utrymme under själva pooldelen. Detta teknikutrymme är delvis under grundvattennivån. När det skulle grävas ur fick man pumpa ut vatten i princip hela tiden, innan väggarna i vattenbeständig betong var gjutna. Vattnet pumpades ut i trädgården, för att grundvattennivån i marken skulle hållas på samma nivå.

Enligt Johan Liderfors var arbetet med ombyggnaden ganska speciellt, inte bara för att det var en exklusiv ombyggnad, utan även av kulturhistoriska skäl. All kanalisation från huset måste dras under ytterväggarna, eftersom huset är kulturminnesmärkt. Även frånluften fick dras under jord och avledas via en avluftkanal till utsidan av fastigheten, eftersom man inte fick göra hål i fasaden.
All värme från baden återvinns i ett återvinningsaggregat och används för uppvärmning av vatten.

Spasviter
De två spasviterna är 70 kvadratmeter stora och har tillgång till en egen jacuzzi på 400 liter, allt med utsikt över Kungliga Slottet, och egen bastu. Själva jacuzzin är byggd på plats av cementbaserad cellplast, som gjutits i en fabrik i Österrike. Delarna har sedan skickats till Stockholms för att monteras ihop. Den teknik som behövs för pumpar som ska ge massagefunktion och utrustning för vattenrening är placerad i en soffa bredvid poolen.

Ett aggregat
All ventilation från hela huset, även allmänventilation som från bastu och andra fuktigare delar, tas om hand av ett FTX-aggregat som är försett med avfuktning. I den allmänna delen av huset sköts ventilationsflödet med hjälp av variabelflödesdon.  I anläggningen finns utrymmen där det är extra viktigt att hålla rätt relativ fuktighet, som omklädningsrummen, där stora delar av inredningen är i treskiktslimmad ask.
– I omklädningsrummen ska den relativa fuktigheten hålla 30 procent, vilket vi också kontrollerat i flera omgångar med hjälp av vår egen fuktkonsult, Igor Colic. Efter ett tag slog sig ett par av skåpluckorna. Då förstärkte vi mätningarna och kunde konstatera att den relativa fukthalten faktiskt hölls, vilket ledde till att skåpleverantören fick leverera nya luckor kostnadsfritt, eftersom de inte hade rätt fukthalt vid leverans.

62 sidor
Innan anläggningen togs i drift gjordes samordnad provning av de tekniska systemen. Provningsdokumentationen bestod av 62 sidor, med ”tillräckligt många mätpunkter”, enligt Johan Liderfors. Funktionsprovningen var utformad av Hifab. Det finns två typer av styrsystem, ett för badanläggningen och ett för rumskomfort och ventilation. Båda är anslutna till ett huvuddatorsystem.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 26-28.

 • Fakta Konstruktörer
  El- och telekonsult: Projektel
  Vvs- och styrkonsult: ÅF
  Arkitekt: Per Öberg, Tyréns
  Brandkonsult: Briab
 • Entreprenörer
  Bygg: SH-Bygg
  Rör: TKI
  Ventilation: Ventilator
  El: Midroc
  Styr: El & Styr
  Vattenrening: Swimtec
  Sprinkler: A-sprinkler
  Bastu: Tylö
  Inredning: Lappvattnets snickeri

 

Publicerad 24 mars 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.