Lyckat PCM-försök med metallskum

Att förbättra egenskaperna hos PCM-material är en viktig nyckel till effektiv värmelagring. Amerikanska forskare har gjort försök med metallskum.

Fasomvandlande material (PCM) – i huvudsak paraffiner – är en teknik för lagring av termisk energi. PCM-tekniken har en svaghet i att paraffinet har en låg värmeledningsförmåga, vilket leder till långsam laddning och urladdning av materialet och att temperaturen i materialkroppen blir ojämnt fördelad. Nu har amerikanska och österrikiska forskare hittat ett sätt att överbrygga dessa svagheter genom att kombinera PCM med metallskum. Metallskum är ett svampliknande material som rönt stort akademiskt och industriellt intresse de senast 15 åren på grund av sin låga densitet, höga termiska ledningsförmåga och utmärkta sammankopplingsförmåga. Metallskummet har porositet i storleksordningen 75 till 95 procent och produceras kommersiellt med 4, 8 respektive 16 porer per centimeter.

Kortade tider
Forskarna har genom att smälta paraffinet och låta det fylla porerna i aluminium-metallskum, kombinerat paraffinets låga smälttemperatur och höga smältvärme med metallskummets höga värmeledning. Professor Nihad Dukhan och doktoranden Chun-Long Chen vid Detroits universitet har genom experiment minskat uppvärmningstiden med 42 procent och kyltiden med 15 procent jämfört med enbart paraffin. Dessutom skapades en jämn temperaturfördelning i materialet.

Försöket visade att värmekapaciteten i förhållande till volymen minskade med 10 procent med metallskummet. Trots att metallskum sjunkit i pris, är kostnaden fortfarande hög.

Forskarna Nihad Dukhan och Chun-Long Chen har ännu inte hittat det optimala förhållandet mellan PCM och metallskum för att uppnå maximal kapacitet.

Signhild Gehlin och Roger Nordman, Energi & Miljö nr 3/12 sidan 71

Publicerad 17 mars 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.