Luftstrålar kyler i Asien

Flera asiatiska länder uppmanar till höjd inomhustemperatur på sommaren. Vid Hongkongs universitet tror man att stratifierad ventilation kan göra temperaturerna mer uthärdliga.

För att spara energi och se till att elnäten tål kraftigt utbyggda städer behövs en omfördelning av effekttopparna. Det har flera asiatiska länder kommit fram till. Som en konsekvens av detta rekommenderas nu inomhustemperaturer på kontor på mellan 25,5 och 28 °C i olika asiatiska länder. Detta är dock inga krav, utan rekommendationer.
– Ju varmare på kontoret, desto mer politiskt korrekt. Men de här uppmaningarna saknar underlag som visar om det är praktiskt genomförbart. Vi tror att ”ventilative cooling” kan vara lösningen, det vill säga en långsam luftrörelse som kyler huden, sade John Z Lin, professor vid Hongkongs universitet. Han presenterade studien vid konferensen Clima 2013 i Prag i juni.

En samlad luftström
Enligt Ashraestandarden 55-2010 är uppåt 0,8 meter per sekund en accepterad lufthastighet. John Z Lin och hans forskar kollegor har tidigare utfört experiment med stratifierad ventilation som ligger under denna hastighet, kring 0,3 till 0,4 meter per sekund i de flesta fall. Vid temperaturer över 25 grader uppfattas inte detta som drag, enligt John Z Lin.
Stratifierad ventilation är i korthet en samlad luftström som skickas in i rummet. I de tidigare experimenten skedde det på 1,3 meters höjd för att passa sittande kontorsarbetare. I samma testrigg provades omblandande, deplacerande och stratifierad ventilation. I försöket ingick 24 manliga och 24 kvinnliga studenter, som fick svara på frågor om hur de uppfattade inneklimatet. Det utfördes också mätningar på fem punkter i rummet.

Simulerad hosta
Förutom enkät och mätningar gjordes simuleringar, bland annat av hur smitta sprids i ett rum med stratifierad ventilation. De simulerade hostningarna i närheten av tilluftsdonen gav vid handen att smittan ventilerades bort snabbt med den stratifierade ventilationen. Besökspersonerna uppfattade 27 grader som en neutral temperatur, kvinnorna ansåg att 27,4 grader var neutralt, och männen 27,1 grader.
– En fördel är att temperaturgradienten blir omvänd. Det är kallare högre upp i rummet och varmare vid golvet. Du får kallt huvud och varma fötter, sade John Z Lin.

Tror att resultaten stämmer
Han och hans kollegor har nu simulerat ett års drift med stratifierad, omblandande respektive deplacerande ventilation i en typisk kontorslokal i Hongkong. Resultaten för omblandande och deplacerande var likvärdiga med tidigare undersökningar, vilket gör att John Z Lin har goda skäl att tänka sig att även resultaten för stratifierad ventilation kan stämma.

Stora besparingar
Tilluftstemperaturen som användes var 21 till 22 grader, och den tid då frikyla kunde användas ökade. Simuleringarna, som gällde ett kontor i Hongkong under ett års drift, pekar på besparingar i storleksordningen 20 till 40 procent, jämfört med deplacerande respektive omblandande ventilation. Tekniken kommer att testas i Shenshen Low Carbon City och lämpar sig enligt föredragshållaren för små och medelstora rum.
– Jag tror egentligen att bostäder skulle vara bästa stället att ha den på. I publika utrymmen finns alltid risk för sabotage. Folk proppar in skräp i donen, sade han.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 8 2013 sidan 50

Publicerad 22 augusti 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.