Locum satsar på BIM

Fyra frågor till Lena Laurin, projektledare vid Locum (Stockholms läns landstings fastighetsbolag) som har beslutat överföra större delen av sitt byggnadsbestånd till BIM (byggnadsinformationsmodeller).

I en första etapp ska cirka 200 000 kvm befintliga vårdbyggnader överföras. Samtidigt ska alla nya större byggprojekt projekteras och byggas med stöd av BIM.

Fastighetsbranschen har varit avvaktande till BIM. Varför vågar nu Locum satsa så helhjärtat?
– Vi har tittat på BIM-användning i fem år i olika projekt. Nu har vi funnit att tiden kommit iifatt oss och att allt är på plats. Vi tror att BIM blir bra verktyg för att bli effektivare i våra byggprojekt.
– Det finns programvaror som fungerar. Arkitekter, konstruktörer, installationskonsulter, byggare kan jobba i dessa programvaror. Det finns stödsystem för samgranskning, och det finns möjligheter att göra kostnadskalkyler under byggskedet.

Har era pilotprojekt kunnat visa att målen med BIM kan nås?
– Vi har kört ett flertal piloter. Den största vid bygget av nya rättspsykiatrin i Huddinge, där vi använt BIM för flera aspekter; i projektering, för samgranskning och vid själva bygget.
– Vi har sett att samgranskningen kan upptäcka fel i projektering och avslöja vad som kan ge problem under bygget.
– Vi har gjort tester på kalkylering av byggkostnader med stöd av programvaror som kan läsa ut mängder och arbetstid. Man kan tidigt kalkylera under pågående projektering, och kan se om projektet håller kostnaderna.

En stor utmaning i fastighetsförvaltning är att välja vilken byggnadsinformation som ska överföras till BIM. Vad tar ni med?
– Vi har bestämt att börja med att skapa arkitektmodeller av hela byggnadsbeståndet. Då får vi en bas, som kan nyttjas vid alla våra ombyggnader.
– Vilken övrig byggnadsinformation som vi ska förvalta i en databas, har vi ännu inte slagit fast.

Inkluderar ni även tekniska installationer som värme, ventilation och el i BIM?
– Generellt tar vi ännu inte med installationerna, men räknar att göra det. Vi börjar med ett projekt på ett närsjukhus som ska få en stor teknisk upprustning, där skapar vi en BIM-modell med installationer.

Björn Åslund, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 12
 

Publicerad 26 mars 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.