Lägre utsläpp från svenska industri- och energianläggningar

Utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem minskade under 2012 jämfört med 2011.

De rapporterade utsläppen för 2012 uppgick till 18 159 kiloton koldioxid, vilket är en minskning med 1 683 kiloton, eller 8,5 procent.

Alla branscher förutom Mineraloljeraffinaderier och Cementklinker/kalk minskar sina utsläpp men det är framförallt två branscher som står för den största minskningen av utsläppen. Branscherna Tackjärn/stål och Förbränning, där el- och fjärrvärmeproducenter ingår, står tillsammans för en minskning på cirka 1 800 kiloton koldioxid.

─ Hur stor inverkan Handelssystemet har på utsläppsresultatet är svårt att säga säger Anders Olsson på Naturvårdsverket. Vi kan i nuläget inte säga så mycket om orsakerna till utsläppsförändringarna för 2012 jämfört med 2011. En bidragande orsak till minskningen kan vara att den bränslebaserade elproduktionen var lägre 2012 jämfört med föregående år. 2012 var ett nedbördsrikt år så tillgången till vattenkraft var god samtidigt som produktionen av kärnkraft var större än 2011, avslutar Anders Olsson.

En svag konjunktur och vikande exportsiffror inom stål och järnbranschen bidrog även till minskade utsläpp. En liten del av utsläppsminskningen beror på en förändrad beräkningsmetod för utsläpp från industriprocesser – den tidigare metoden gav något överskattade utsläpp och den faktiska minskningen mellan 2011 och 2012 är därför något mindre än de rapporterade utsläppen.

2012 var första året som flygoperatörer behövde betala för sina utsläpp med utsläppsrätter. Utsläppen från de flygföretag som rapporterat i Sverige 2012 var 4 337 kiloton koldioxid. Det är en minskning med 27 kiloton eller 0,6 procent jämfört med 2011.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 15 maj 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.