Lågenergilampor gav lägre innetemperatur

Byte av glödlampor inomhus till lågenergilampor kan leda till lägre inomhustemperaturer. Brf Snickaren fick höja tilluftstemperaturen en grad för att kompensera.

brfsnickaren-2.jpg

Brf Snickaren fick höja tilluftstemperaturen när glödlamporna byttes mot lågenergidito. Foto: Mark Kretz

Efter flera års problemfri drift började det komma klagomål på drag och lägre rumstemperatur från några av lägenhetsinnehavarna i brf Snickaren i Stockholm, där bland andra vvs-konsulten Bo Lönner bor. Föreningen har 45 lägenheter om sammanlagt 5 000 kvm, och utförde år 2006 en totalrenovering av värme- och ventilationssystemen. Installationerna var då 40 år gamla. Samtidigt installerades FTX med förvärmning av tilluften och tryckstyrning av pumpar och fläktar för konstanthållning av flöden. Efter färdigställandet utfördes en väl genomarbetad intrimning av alla komponenter för att få lägsta energikostnad. Vid intrimningen kunde tilluftstemperaturen sänkas från 20 till 17 °C utan att det påverkade komforten, tack vare den höga takhöjden i lägenheterna. Sänkningen innebar en minskad fjärrvärmekostnad för föreningen. Året därpå, 2007, erhöll föreningen ett tredjepris bland över 200 tävlande bostadsrättsföreningar i Stockholm för bästa energibesparing år 2006. Åren fram till 2010 har anläggningen fungerat klanderfritt.

Kallare lägenheter I slutet av år 2010 och under 2011 meddelade några lägenhetsägare att de uppfattade att det blivit kallare i lägenheterna. Föreningen kontrollerade aktuella installationer på värme- och ventilationssidan, men utan att finna något anmärkningsvärt. Tilluften hade rätt temperatur. Kontrollmätningar i lägenheterna visade dock på låga temperaturer, och Bo Lönner fick därmed en tankenöt att knäcka. Efter en stunds funderande föll blicken på belysningsarmaturerna. – Jag insåg att det var bytet av glödlampor mot lågenergilampor som innebar lägre energitillskott till rummet, säger Bo Lönner. Så framkom att utbytet av glödlampor mot lågenergilampor med till exempel 10 procent energiåtgång mot glödlamporna faktiskt innebär att 90 procent av glödlampornas energi, som tidigare vid den kalla och mörka årstiden tillförts lägenheterna, nu blir noll.

Komfortproblem vår och höst – Uppskattningsvis infaller över 80 procent av årets belysningstimmar under eldningssäsongen, som i Stockholm är mellan 15 september och 15 maj, säger Bo Lönner. Komfortproblemen blev uppenbara vid utetemperaturer mellan 10 och 17 °C, då glödlamporna kan utgöra upp till en tredjedel av det totala behovet av värme. För att upprätthålla samma temperatur i lägenheterna har föreningen höjt ventilationssystemets tilluftstemperatur med en grad, vilket motsvarar cirka sex procent ökad energikostnad för ventilationssystemet. Höjningen gäller förstås hela eldningssäsongen, inte bara vår och höst. – Nu får lägenhetsägarna billigare elräkning men föreningen högre fjärrvärmenota, sammanfattar Bo Lönner.

Text Bo Lönner och Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 1/2012 sid 26  

Publicerad 23 januari 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.