Låga halter Bisfenol A i vattenledningar

Halterna Bisfenol A som hittades i dricksvattnet var så låga att det inte är farligt att dricka vattnet. Det konstaterar Kemikalieinspektionen,  Livsmedelsverket och Boverket i en undersökning.

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Livsmedelsverket och Boverket undersökt om det läcker ut bisfenol A från dricksvattenrör som renoverats med relining. Halterna som hittades i dricksvattnet var så låga att det inte är farligt att dricka vattnet. Men för att minska den totala exponeringen för oönskade kemikalier föreslår utredningen ett förbud mot tvåkomponentsepoxi.

Branschföreträdare uppskattar att ungefär 3000 lägenheter i flerbostadshus i Sverige har tappvattenrör relinade med epoxi. Analyser av vatten från några av dessa lägenheter visade att det förekom bisfenol A både i dricks- och varmvatten.

Utredningen visar att det främst är ett av de epoximaterial som har använts vid relining, tvåkomponentsepoxi, som ger upphov till bisfenol A i tappvatten. Vid felaktig hantering, till exempel felaktigt blandningsförhållande, bristfällig omrörning och fel temperatur, härdar inte plasten tillräckligt och bisfenol A kan läcka ut i vattnet. För att minska exponeringen av oönskade kemikalier föreslår utredningen ett förbud för tvåkomponentsepoxi.

Ingen risk för människors hälsa

En riskbedömning baserad på de halter som har uppmätts i dricksvatten (kallvatten direkt från kranen) visar inte på någon risk för människors hälsa. Efsa:s, den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nuvarande bedömning visar inte på någon risk för hälsan även om man enbart konsumerar varmvatten direkt från kranen.

Varmvatten direkt från kranen bör varken drickas eller användas i matlagning. Kemikalieinspektionen anser dock att säkerhetsmarginalen till skador på hälsan inte är tillräcklig om ett spädbarn dagligen får mjölkersättning blandad på ljummet vatten taget direkt från kranen.

Eftersom Efsa för närvarande genomför en ny riskvärdering för bisfenol A vill Livsmedelsverket invänta denna innan slutlig ställning tas i frågan.

Minskad exponering

Människor i Sverige utsätts för en låg men kontinuerlig exponering för bisfenol A via flera källor och bidraget som kan komma från relinade dricksvattenrör är litet. Ämnet har hormonstörande egenskaper och misstänks kunna ge skadliga effekter på foster och små barn redan vid en mycket låg exponering. Därför är det viktigt att minska onödig exponering så långt som möjligt.

Det har tidigare vidtagits åtgärder – förbud mot bisfenol A i nappflaskor och i matförpackningar avsedda för barn under tre år – för att minska barns exponering. Dricksvatten konsumeras av såväl barn som vuxna dagligen under hela livet. Det finns därför skäl att vara extra försiktig, och i framtiden undvika tekniska lösningar som gör att vattnet kan förorenas av oönskade kemikalier.

Sedan 2011 finns det inga företag som använder sig av bisfenol A-baserade material vid relining av tappvatten i Sverige.

Källa: Kemikalieinspektionen

Publicerad 19 december 2013

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.